İştar

İştar kimdir?

İştar: Mezopotamya inanç sisteminde savaş ve cinsel aşk tanrıçası.

Sümer tanrıçası İnanna ve kültü Doğu Akdeniz’de yaygın olan Astarte ile özdeştir.

Bereket tanrıçasıdır, toprağa bereket, doğaya uyum verir. Ancak aynı zamanda merhametsizdir, yıkıcıdır. Yani aşk ve savaşı birlikte simgeler.

Yeni yayıldığı dönemlerde Yahudilik İştar kültünü ciddi bir tehlike olarak görüp onunla mücadele etmiştir.

Kült merkezi olan Uruk’ta kutsal fahişelik yaygındı.

Şamaş ve Sin’le birlikte üç büyük gücü (Güneş, ay, dünya) simgeleyen üçlüde yer alır.

Kocası Dumuzi ile birlikte yer altı dünyasından çıkması bahar bayramı olarak kutlanırdı.

Sanat eserlerinde savaşçı özelliği vurgulanır, kutsal hayvanı aslandır.


Benzer Haberler & Reklamlar