Testudo: Testudo nedir?

Testudo nedir? Testudo ne demek?

Testudo; Testudo sözcük olarak, -onis (f): torreo, torrui, tostum, torrere (yanmak, kavurup kurutmak) fiili tostus’un ve aynı kökten gelen testa’nın ae (f) (kavkı= οστρακον; kaplumbağa bağı, pişmiş toprak parçası, topraktan yapılmış araç, toprak kap) kelimelerinden türemiştir ve kabuklu anlamına gelir. Kaplumbağa için kullanılan sıfattır.

Testudo; zooloji terimi olarak kara kaplumbağalarını içeren aileyi tanımlayan bir terimdir.

Testudo; siperlik ve kalkan türü koruyucu araçları tanımlar.

Testudo; askeri terim olarak Grek kökenli phalanx (falanks) piyade taktiğininden geliştirilmiş,  Roma ordusunda kale kuşatmalarında savunma amaçlı kullanılan bir tür kalkan duvarı taktiğidir. 

Testudo aynı zamanda; Eski Romalılar tarafından saldırılardan korumak için  üst üste binen kalkanlardan veya duvara kadar tekerlekli bir kulübeden oluşan örtünün adıdır.

Bakınız: Testudo Taktiği

Bakınız: Phalanx: Falanks


Benzer Haberler & Reklamlar