Tarihi Mevlanakapı Karakolu binasını iş makinesiyle yıkmaya kalkıştılar!

Tarihi Mevlanakapı Karakolu binasını iş makinesiyle yıkmaya kalkıştılar!

Sultan II. Mahmud döneminde yaptırılan İstanbul Fatih'teki tarihi Mevlanakapı Karakolu geçtiğimiz günlerde bir iş makinesi tarafından yıkılmak istendi. Mahallenin tepkisi üzerine iş makinesi bölgeyi terk ederken, İstanbul 4 No'lu Koruma Kurulu Kapı Karakolunu yıkma girişimi hakkında soruşturma başlattı.

Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasından sonra İstanbul’un asayişi, yeni kurulan Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye’nin en büyük kumandanı olan seraskere havale edildi. Islahat hareketleri çerçevesinde şehrin bazı yerlerine kolluk kuvvetleri yerleştirildi. Sultan 2’nci Mahmud döneminde tarihi sur kapılarının hepsinin iç tarafına fermanla polis karakolları yaptırıldı. Bugüne kadar çok sayıda kapı karakolu yol genişletme ya da konut alanı açmak için yıkılarak yok edildi. Ayakapı, Cibalikapı polis karakolu ile Mevlanakapı’daki karakol binası günümüze kadar ayakta kalmayı başardı.

Mevlanakapı karakol binası uzun yıllardır kaderine terk edilmiş, içi mezbeleye dönmüştü. Depo olarak da kullanılan ve üstüne eklemeler yapılan tarihi bina 28 Eylül’de gece yarısı iş makinesi ile yıkılmak istendi. İş makinası gece 23.00 sırasında tarihi yapının bir duvarını yıkarken mahalleli iş makinesine tepki göstererek durdurdu. İstanbul Arkeoloji Müzesi ve İstanbul 4 No’lu Koruma Kurulu’na ertesi gün şikâyette bulunuldu. Koruma Kurulu soruşturma başlattı. Mahalleli yıkımın Fatih Belediyesi tarafından yapılmak istendiğini iddia etti.

Belediye tarafından yapılan açıklamada ayrıca "Tarihi yapı ile ilgili restorasyon projeleri devam ediyor" denildi.

Diğer yandan karakolun bulunduğu Mevlanakapı Caddesi 23 parsel imar planlarında tescilli yapı olarak görülmüyor. Fakat koruma kurulu kararlarında bina 2863 sayılı yasa kapsamında tescilli koruma imar planına tescilin işlenmemiş olması tepki ile karşılandı.

Bir iş makinesinin duvarını yıktığı bu yapı, bir zamanlar İstanbul'un asayişini sağlıyordu. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra, Seraskere sevk edilmişti. Sultan 2'inci Mahmud ferman yayınladı. Tarihi Sur kapıların inşa edilen polis karakollarından biri de burası oldu ve şimdi yokolma tehditi altında. Tıpkı Cibali ve Ayakapı Karakolları gibi.


Benzer Haberler & Reklamlar