Sagalassos Antik Kenti (Burdur)

Sagalassos Antik Kenti (Burdur)

Sagalassos Antik Kenti

Yeri: Akdeniz Bölgesi, Burdur
Enlem: 30˚31’ kuzey
Boylam: 37˚40’ doğu
Kriter: (ii), (iii)
Kategori: Kültürel

Sagalassos Antik Kenti, antik dönemde Pisidia olarak bilinen bölgede yer almaktadır.

Dağlık bir alanın bitişiğinde yer alan kentte ilk yerleşim izleri günümüzden 12.000 yıl öncesine kadar uzanmaktadır.

Sagalassos Antik Kenti, orijinal yapı taşlarının neredeyse tamamının bulunabildiği anıtsal yapıları ile son derece iyi korunmuş durumdadır.

Diğer yandan, kentin planı, üzerinde kurulmuş olduğu teraslı yapı düşünüldüğünde oldukça çarpıcıdır ve bu yapı ile uyumlu ve etkileyici bir anıtsal merkez yaratılmıştır.

Ayrıca, en az bin yıllık seramik üretimi ile Sagalassos antik dönemlerdeki en uzun seramik üretimi merkezi olarak UNESCO Dünya Miras Listesi’ne önerilmektedir.

 

Sagalassos: Burdur'un Ağlasun ilçesi yakınında bulunan antik kent.

Pisidya’dan Pamfilya’ya inen antik yol üzerinde yer alır.

Kentin adı ilk kez İskender'in seferiyle ilişkili olarak MÖ 4. yüzyılın ikinci yarısı içinde geçmektedir.

MÖ 6. yüzyılda Pers hakimiyetine girdi. MÖ 333’te Büyük İskender’e şiddetle direnmiş ancak sonunda teslim olmuştur. Sonrasında Antigonos I Monophtamos, Lysimakhos ve Seleukosların eline geçti ve hızla Hellenleşti.

MÖ 188’den sonra Pergamon Krallığına, MÖ 39-25 arasında Amyntas önderliğindeki Galat Krallığına bağlı kaldı. MÖ 25’te Roma’nın Galatya eyaletine katıldı.

En parlak dönemini imparator Claudius Gothicus döneminde (MS 268-270) yaşayan kent, antik dağ kentlerine tipik bir örnektir.

MÖ 1. yüzyılın ikinci yarısından MS 3. yüzyılın ortalanna değin sikke basmış ve bu sikkeler üzerinde Pisidya’nın birincisi, ve metropolis gibi sıfatlar kullanmıştır. MS 518’deki depremden, MS 54l’de veba salgınından zarar görür, buna karşın MS 11.-12 yüzyıla değin terk edilmez.
 


Benzer Haberler & Reklamlar