Peyzaj nedir?

Görünüm, manzara...

Peyzaj türkçeye fransızca "paysage" kelimesinden girmiştir. Görünüm, manzara anlamına gelir. 

İngilizce: "landscape",

Almanca;: "landschaft"

Avrupa Peyzaj Sözleşmesi'ne göre; 

Peyzaj, özellikleri, insan ve/veya doğal faktörlerin etkileşimi ve eylemi sonucunda insanlar tarafından algılandığı şekliyle oluşan bir alandır;

Doğal ve kültürel peyzaj olmak üzere 2 şekilde incelenir. 


1. Doğal Peyzaj: Doğada kendiliğinden var olan obje ve özellikler ile doğal hayatın oluşturduğu bir sentezdir. İnsan etkisine çok az açık olan, hatta hiçbir antropojen etkiye uğramamış ve doğa koşullarının etkisiyle kurulu düzeni içinde baş başa bırakılmış alanlardır.

2. Kültürel Peyzaj: Doğadaki varlıkların veya objelerin insan eliyle değişmiş, oluşturulmuş ve hareketlenmiş olduğu yerler kültürel peyzajı oluşturur. Kültürel peyzaj da ortaya konulan kullanım durumuna göre isimlendirilir 

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar