Assos'taki kaya operasyonu Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’ni ihlal ediyor

Assos'taki kaya operasyonu Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’ni ihlal ediyor

Resmi adı Assos Antik Liman Kaya Düşmesi Islahı Projesi olan ve antik liman üzerindeki kayalık alanı dümdüz eden ve halk arasında "kaya katliamı" olarak nitelendirilen çalışmanın altında Türkiye'nin de imzası bulunan Avrupa Peyzaj Sözleşmesi'ni ihlal ettiği savunuldu.

Kültürel ve Doğal Mirası İzleme Platformu kurucusu ünlü editör arkeolog Nezih Başgelen; Çabakkale'de Assos Antik Liman Kaya Düşmesi Islahı Projesi adı altında yürütülen ve resmi makamlar haricinde hemen her kesimin tepkisini çeken, kaya operasyonlarına dair açıklamada bulunarak, "Behramkale / Assos'ta bugüne kadar iş makinaları ile yapılanlar Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’nden kaynaklanan yükümlülüklerimize tamamen aykırıdır" dedi.

Avrupa Peyzaj Sözleşmesi, Türkiye'de 17 Temmuz 2003 tarihinden itibaren yürürlükte

Kültürel ve Doğal Mirası İzleme Platformu kurucu üyesi  Nezih Başgelen açıklamsında şu ifadelere yer verdi: "Avrupa Peyzaj Sözleşmesi ülkemizde 20 Ekim 2000 tarihinde imzalanmış olup, 10.06.2003 tarih ve 4881 sayılı Kanun no ile TBMM’de onaylanmıştır. 17 Temmuz 2003 tarihinden itibaren de yürürlüğe girmiştir .Kültür ve Turizm Bakanlığı , Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı farklı peyzaj konuları çalışılmaktadır. Sözleşme ile her ülke tüm topraklarındaki kendi peyzajlarını belirleyeceğini, bunların özelliklerini ve bunları dönüştüren baskıları çözümleyeceğini, değişiklikleri kaydedeceğini,

Peyzajların özel önlemlerle korunması, yönetimi ve planlanmasına ilişkin ulusal peyzaj politikalarını oluşturacağını ve uygulayacağını,

Peyzaj politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında ilgili kamu kurumlarının, yerel ve bölgesel otoritelerin ve ilgi gruplarının katılımını sağlayacak prosedürleri oluşturacağını,

Peyzajı, bölge ve şehir planlama politikaları ve kültürel, çevresel, tarımsal, toplumsal ve ekonomik politikalarının yanı sıra peyzaj üzerinde doğrudan veya dolaylı etkisi olabilecek diğer tüm politikalarla bütünleştireceğini taahhüt etmiştir.

Assos'taki çalışmalar Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’nden kaynaklanan yükümlülüklere tamamen aykırıdır

Behramkale / Assos'ta bugüne kadar iş makinaları ile yapılanlar Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’nden kaynaklanan yükümlülüklerimize tamamen aykırıdır. Bir an önce ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayarak sözleşmenin gerektirdiği çalışmaların yapılmasını sağlamak durumundayız. Assos'ta korunan alanlar dışında antik limana bakan sırtlarda iş makineleriyle son dönemde tahrip edilen alanların tarihi peyzaja ve doğaya yeniden kazandırılması için biran önce rehabilitasyon projelerini hazırlamak ve projeleri uygulamak zorundayız. Rantsal baskı, diğer kullanım talepleri nedeniyle bu güne kadar oluşan kayıpları ve oluşan tahribatı önlemek için ise yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması gerekmektedir .  

arkeolojikhaber.com

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar