Peru'da 3800 yıllık ilginç duvar kabartmaları bulundu

Peru'da 3800 yıllık ilginç duvar kabartmaları bulundu

Duvarın üzerindeki rölyeflerde insan kafaları ve yılanların yanısıra bir de insani özlliklerle tasvir edilmiş tohum olduğu zannedilen yaratık bulunuyor. Arkeologlar duvarın bereket sağlanması amacıyla inşa edildiğini sanıyor. Rölyefin Amerikadaki en eski uygarlık Caral Kültürüne ait olduğu sanılıyor.

Arkeologlar Peru'da yaşayan eski uygarlıklara ait rölyefli duvar keşfettiler.  Yaklaşık 3.800 yıllık olduğu tahmin edilen duvarda; yılan ve insan kafaları ile antropomorfik bir varlık tasvir edilmiş.

Yaklaşık bir metre yüksekliğinde ve 2,8 metre uzunluğundaki duvar kabartmaları, Peru'nun başkenti Lima'nın 110 kilometre kuzeyindeki sahil yerleşimlerinden Vichama'daki arkeolojik alanda bulundu. Vichama'daki bir kamu binasının tören salonu olduğu tahmin edilen kısımda çalışan arkeologlar duvar üzerindeki kabartmalarla karşılaştılar.

Huara Vadisi'nin tarlalarına bakan duvarda yanyana gözleri kapalı tasvir edilmiş dört insan kafası var. Kafaların çevresinden iki yılan geçiyor. Yılanların ve kafaların ortasında antropomorfik özelliklere sahip bir yaratık yer alıyor.  Arkeologlar ve antropologlara göre bu bir tohum sembolü.  Antropomorfik özellikler taşıyan ama insan olmadığı anlaşılan şekilden zemine doğru dikey çubuklar çizilmiş.

Duvar kerpiçten yapılmış. Tören salonu olduğu tahmin edilen yerin giriş noktasında bulunan duvarın tuğlalarının yapımı için killi toprak kullanıldığı tespit edildi.

Duvarın bulunduğu bina yaklaşık 874 metrekarelik alan üzerine kurulu ve sürekli olarak yenilendiği anlaşılıyor.  Bina çarpık pencereli ve çukur dairesel meydanlı salonlar içeriyor. Arkeologlara göre bu bir kamusal alan binası.

Arkeologlar ve antropologlar kabartmaların; olumsuz iklim koşullarında ve su kıtlığı yaşanırken bereket amacıyla yapılan semboller olduğunu ileri sürüyorlar. Onlara göre bu semboller tarımsal üretim üzerinde büyük etkili inançlar barındırıyor.

Shady, kabuğun Caral uygarlığının yaşadığı bir kuraklık ve kıtlığın sonuna doğru yapıldığını söyledi. Alanda bulunan diğer kabartmalarda zayıflamış insanlar tasvir edilmesinin de bu kıtlıkla bağlantılı olduğu düşünülüyor. 

Arkeoloji kazılarını yöneten arkeolog Ruth Shady, yılanların dünyayı bereketlendiren ve tohumları yetiştiren yağmularla veya suyla ilgili tanrıları tasvir edebileceğini savunuyor. Shady, kabartmaların Caral uygarlığı tarafından yaşanan kuraklık ve kıtlık yılları sırasında yapıldığına inanıyor.

Arkeolojik alanında Caral uygarlığına ait önemli arkeolojik keşifler gerçekleştirildi. Bunlardan biri de kadın kurbanları temsil ettiğine inanılan masklardı.

Vichama bölgesi, yakın zamanda keşfedilen Caral uygarlığının izlerini barındırıyor. Norte Chico olarak da bilinen alan  2007 yılından beri arkeologlar tarafından kazılıyor.

Caral kültürü şimdiye kadar 25 bin hektarlık alanda çıkan kalıntılarla tanımlanıyor.

M.Ö 3500'ler ile M.Ö. 1800'ler  arasında tarihlenen arkeolojik bulgular barındıran Vichama'nın balıkçılık ve tarımla geçinen Caral halklarının önemli şehirleri arasında yer aldığı düşünülmektedir.

Amerika’daki en eski uygarlık

5 bin yıllık geçmişi olduğu tahmin edilen Caral kültürü, Antik Mezopotamya, Mısır ve Çin uygarlıkları ile çağdaş bir medeniyet olarak Amerika’daki en eski uygarlıkları arasında.

Arkeolojik verilere göre Caral halkı; Peru'nun kuzey-orta sahilinde Supe Vadisi'nde yaşıyordu.

arkeolojikhaber.com

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar