Antropomorfizm

Antropomorfizm nedir?

Antropomorfizm: İnsanbiçimcilik. İnsanî vasıfların başka bir varlığa atfedilmesi.

Yunanca antropos (insan) ve morphos (biçim) kelimelerinden oluşan ve Türkçe’de “in­sanbiçimçiliik” kelimesiyle karşılanan antropo­morfizm, en genel anlamda insani ya da insa­nımsı özelliklerin çeşitli insan dışı formlara, özellikle deTanrı’ya atfedilmesini dile getiren bir terimdir. En sık kullanımı, tabiat-üstü var­lıklara ilişkin inançlara yapılan atıflarda orta­ya çıkar.

Hayvanlar, cansız varlıklar, doğa güçleri, çok ve tek Tanrılı dinlerdeki tanrılar, melekler, şeytanlar, cinler ve daha başka kavramlar da "Antropomorfizm" konusu olabilir.

Dinde tanrı ya da tanrılara,  insana özgü nitelikler, duygu ve düşünceler yakıştırılması, Sanatta ise tanrıların insan biçiminde betimlenmesi olarak yansımıştır. 

Sosyal bilimlerde terimin kul­lanımı genel kullanımdan pek farklı değildir. Antropomorfizm, tabiatüslü varlıklarla ilgili inançların parçasıdır. O, te­rimin teolojik ve edebi kullanımlarından şu açıdan ayrılma eğilimindedir: Antropormorfizmin başlıca vurgusu (tanrıcı) (teistik) inançlar üzerinde odaklanmaz, aynı zamanda, herşeyi ruhlarla İlişkili olarak algılayan animistik inançları da içerir.


Benzer Haberler & Reklamlar