Osteoarkeoloji: Kemik Arkeolojisi

Osteoarkeoloji nedir? Osteoarkeoloji Müzesi nerededir?

Osteoarkeoloji: Canlıların kemiklerini inceleyen ve bilimsel analizlerle kemikler üzerinden geçmişe dair bilgilere ulaşmayı amaçlayan TIP alanıdır. Anatominin alt branşı olan bilim dalı kemik anlamına gelen terim; Osteo ile arkeoloji kelimerinin birleştirilmesiyle türetilmiştir.

Tarih öncesi canlılara ait fosillerden, günümüzde yaşamını sürdüren türlere ait tüm canlıların kemikleri arkeolojik bilgiler ışığında harmanlanarak ait olduğu canlı, yaşadığı ortam, bulunduğu yere dair bilgilere ulaşılması amaçlanır.

Osteoarkeoloji; aynı zamanda Bioarkeoloji (veya Arkeobiyoloji) olarak bilinen arkeolojik alanlardaki canlı popülasyonlarını inceleyen alanla da yakından ilgilidir.

Bakınız: Bioarkeoloji: Arkeolojik Biyoloji

Bakınız: Osteoloji: Kemikblim

Arkeolojik alanlarda bulunan kemikler Osteoarkeoloji merkezlerinde incelenirken, son zamanlarda özellikle nekropol kazılarında Osteoarkeologların bulundurulması önemsenmektedir.

Türkiye'nin ilk Osteoarkeoloji merkezi; 2016 yılında resmi olarak İstanbul Üniversitesi bünyesinde kurulan Osteoarkeoloji Uygulama ye Araştırma Merkezi'dir. Kurumun daha sonra, 24 Şubat 2019 tarih ve 30696 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikle İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa bünyesinde yeniden faaliyete geçmesi sağlanmıştır. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde bünyesinde yer alan birimin kuruluşu için çalışmalar 2004 yılında, Marmaray-Yenikapı kazılarında ortaya çıkan kemiklerin incelenmesi için doğan ihtiyaç üzerine başlamıştır.

Prof. Dr. Oktay Belli'nin çabaları ile hizmete başlayan İstanbul Üniversitesi Osteoarkeoloji Uygulama ye Araştırma Merkezi'nde aynı zamanda osteoarkeoloji müzesi ve osteoarkeoloji laboratuvarı bulunmaktadır.

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi içinde yer alan Osteoarkeoloji Müzesinde ağüırlık olarak İstanbul Üniversitesinin imza attığı arkeolojik kazılarda çıkarılan iskeletler sergilenmektedir.

İÜ Veteriner Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Onar tarafından Yenikapı Marmaray kazılarından çıkarılan ve Bizans İstanbul’u dönemine ait hayvan kemikleri ile tarihi materyalin sergilendiği “Osteoarkeoloji” Müzesi binasının açılış töreni 30 Nisan 2013 Rektör Prof. Dr. Yunus Söylet tarafından yapılmıştır.


Benzer Haberler & Reklamlar