Önder İpek: Dr. Önder İpek

Önder İpek kimdir? Dr. Önder İpek kimdir?

Dr. Önder İpek

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Telefon: +90 364 227 7001
e-Posta: onderipek@hitit.edu.tr
Web Adresi: http://web.hitit.edu.tr/onderipek
Çalışma Alanları: Protohistorya, Önasya Arkeolojisi, Müzecilik

Akademik Bilgiler

Yayınlar
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
A.1 Zimmermann T, İpek Ö, The “Hattian” metal assemblage from Bekaroğlu köyü – an archaeometrical footnote, Anatolia Antiqua, 2010. (Arkeoloji)(18), 31-34
A.2 İpek Ö, Zimmermann T, Another Glimpse at “Hattian” Metalwork?- A Group of Bronze Age Metal Items from Bekaroğlu Köyü, District of Çorum, Turkey, Anatolia Antiqua, 2007. (Arkeoloji)(15), 49-58

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
B.1 İpek Ö, Örükaya Arkeolojik Kazı ve Araştırma Projesi 2017 Yılı Çalışmaları, Kazı, Araştırma ve Arkeometri Toplantısı Sempozyumu, 2018(15), 49-58
B.2 İpek Ö, Studies Concerning the Protection of Cultural Properties: Case of the Çorum Museum (Çorum-Alacahöyük-Boğazköy), Uluslararası Kültepe Toplantısı/Kültepe International Meeting, 2017(15), 49-58
B.3 İpek Ö, Kültür Varlıklarının Korunmasına Yönelik Çorum Müzeleri (Çorum-Alacahöyük-Boğazköy) Acil Eylem Planı ve Eğitim Çalışmaları, Acil Durumlarda Kültür Varlıklarının Korunması, 2017(15), 49-58

C. Yazılan ulusal ve uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
C.1 Yalçın Ü, İpek Ö, Prähistorische Kupfergewinnung in Derekutuğun, Anatolien. Band I: Montanarchäologische Forschungen in den Jahren 2009-2011, Ein Vorbericht, 2016
C.2 Yalçın Ü, Yalçın G, Mass A, İpek Ö, Anatolian- brücke der Kulturen. Aktuelle Forschungen in den Perspektiven in den deutschen-türkischen Altertumswissenscheften, Bergbau Museum, 2015

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
E.1 İpek Ö, Çorum Bölgesinde Tespit Edilmiş Hellenistik ve Roma Dönemine Ait Mezarlar ile Ölü Gömme Gelenekleri Üzerine Bir Tespit, Değişimi Okumak Antik Dönemde Kuzey ve Orta Karadeniz Bölgesi (MÖ.4/3.yy-Ms. 4/5. yy), 2018(15), 1-20

Editörlük / Hakemlik

Uluslararası Dergilerde Editörlük

Ulusal Dergilerde Editörlük

Uluslararası / Ulusal Dergilerde Hakemlik

Yayın Kurulu Üyeliği

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

Son İki Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler
 

2018-2019                             Dersin Adi                                 Haftalık Saati 
                    Yüksek Lisans   Eski Anadolu Kültür Tarihi         3
                    Lisans                Müzeoloji                                   3
                    Lisans                Anadolu’da Erken Tunç Çağı     3
2017-2018   Lisans                Müzelerde Önleyici Koruma      3
                    Lisans                Önasya’da Fildişi Sanatı            3
                    Lisans                 MÖ.I. Binde Doğu Batı İlişkisi   3

Önemli Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Projeleri

Proje Adi Proje Türü Bütçe Projede Alınan Görev

Kültepe Kazıları  Diğer Kamu Kuruluşları ( Yükseköğretim Kurumları Hariç ) 25.06.2018 10.10.2018 150000 ₺ Araştırmacı

Örükaya Roma Barajı ve Yerleşimi 2018 Yılı Çalışmaları Diğer Kamu Kuruluşları ( Yükseköğretim Kurumları Hariç ) 16.07.2018 15.10.2018 70.000 ₺  Araştırmacı
Çorum İli Bayat İlçesi Derekutuğun Köyü Karanlıkdere ve Mazıönü Mevkiileri Eski Tunç Çağı Galerileri
Diğer Kamu Kuruluşları ( Yükseköğretim Kurumları Hariç ) 07.08.2017  23.09.2017 85.000 ₺ Yürütücü
Çorum İli Alaca İlçesi Örükaya Köyü Köy Civarı Mevkii Su Bendi ve Yerleşim Alanı Kazıları Diğer Kamu Kuruluşları ( Yükseköğretim Kurumları Hariç ) 03.08.2017 15.10.2017 135.000 ₺ Yürütücü
Herkes Müzeye Kalkınma Bakanlığı 24.02.2011 24.08.2012457.392,53 ₺ Proje Koordinatörü
“something’s Happening İn The Çorum Museum-çorum Müzesinde Birşeyler Oluyor” Avrupa Birliği 31.10.201131.10.2012 116.358,00 Proje Koordinatörü
 

Sanatsal Faaliyetleri
Uluslararası sergiler, festivallere katılım, icralar, ödül almış eserler, sanat hizmetleri, mimari proje sunumları:
Ulusal Sergiler, festivallere katılım, icralar, ödül almış eserler, sanat hizmetleri, mimari proje sunumları:

Dersler
MÜZELERDE ÖNLEYİCİ KORUMA

ESKİ ÖNASYADA FİLDİŞİ SANATININ GELİŞİMİ

MÜZECİLİK

UZMANLIK ALAN DERSİ

TEZ ÇALIŞMASI

MÜZELERDE SERGİLEME VE YÖNTEMLERİ

 

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar