Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

Arkeoloji Bilimi, insan topluluklarının tarih boyunca ürettiği maddi kültür öğeleri üzerinden günlük yaşam, sosyal ve kültürel yapı, siyasal örgütlenme ve inanç sistemleri gibi yönlerini ortaya çıkarır ve elde ettiği bilgiler ışığında geçmişi yeniden inşa etmeye çalışır. Bölümümüz, bu tanım kapsamında kuramsal bilginin de yardımıyla bilimsel kriterlere sadık kalarak disiplinler arası bir yaklaşımla güncel tartışmaları da içeren bir eğitim-öğretim programı izlemeyi amaçlamıştır.

Bu doğrultuda eğitim yapmak amacıyla bölümümüz 2010-2011 öğretim yılında eğitim faaliyetlerine başlamıştır. Hitit Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi ve Klasik Arkeoloji Anabilim Dallarının bir araya gelmesiyle oluşturulan eğitim programını takip eder. Şu anda bölümde tam zamanlı 1 Profesör, 5 Dr. Öğretim Üyesi, 3 Dr. Araştırma Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi hizmet vermekte ve 196 öğrenci de eğitimlerine devam etmektedir. Ayrıca yurtdışında lisansüstü eğitimine devam eden 1 Araştırma Görevlisi de bölümün kadrosunda bulunmaktadır.

Öğrenciler örgün eğitim sırasında aldıkları dersler ışığında elde ettikleri teorik bilgiye ilaveten, pratik becerinin de sağlanması adına arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarında ve müzelerde staj yapma imkanı bulmakta; ayrıca Çorum ve çevresinin sahip olduğu arkeolojik veri zenginliği sayesinde teorik bilgilerini inceleme gezileri ile destekleme fırsatı elde etmektedirler.

Arkeoloji Bölümü mezunları, Arkeolog olarak yürütülmekte olan araştırma projelerinde, altyapı, ulaşım ve enerji projelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda, kamu ve özel sektörün himayelerindeki arkeoloji ve sanat müzelerinde, turizm sektöründe, yerel yönetimlerin bünyelerindeki Koruma Uygulama ve Denetim Bürolarında, lisansüstü eğitimlerini takiben de üniversitelerin arkeoloji bölümlerinde iş olanakları bulabilmektedirler.

YÖNETİM

Prof. Dr. AYGÜL SÜEL
Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/aygulsuel

Dr. Öğr. Üyesi ÖNDER İPEK
Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkan Yardımcısı
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/onderipek
 

ANABİLİM DALLARI

PREHİSTORYA

Dr. Öğr. Üyesi HATİCE KÜBRA ENSERT
Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya Anabilim Dalı Başkanı
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/hkubraensert

Dr. Öğr. Üyesi ÖNDER İPEK
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/onderipek

Araş. Gör. Dr. MEHMET OZAN ÖZBUDAK
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/mozanozbudak

PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ

Prof. Dr. AYGÜL SÜEL
Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Anabilim Dalı Başkanı
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/aygulsuel

Dr. Öğr. Üyesi HATİCE KÜBRA ENSERT 
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/hkubraensert

Dr. Öğr. Üyesi ÖZLEM SİR GAVAZ 
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/ozlemsirgavaz

Dr. Öğr. Üyesi ERİC LUC JEAN
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/ericlucjean

Araş. Gör. Dr. ABDULLAH HACAR 
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/abdullahhacar

Araş. Gör. EMRULLAH KALKAN
 Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/emrullahkalkan

KLASİK ARKEOLOJİ

Dr. Öğr. Üyesi EMİNE SÖKMEN
Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/eminesokmen

Araş. Gör. Dr. KUDRET SEZGİN
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/kudretsezgin

http://www.fef.hitit.edu.tr/tr/arkeoloji/detay/hakkimizda

http://www.fef.hitit.edu.tr/tr/arkeoloji/detay/yonetim

http://www.fef.hitit.edu.tr/tr/arkeoloji/detay/prehistorya

http://www.fef.hitit.edu.tr/tr/arkeoloji/detay/protohistorya

http://www.fef.hitit.edu.tr/tr/arkeoloji/detay/klasik-arkeoloji
 
 

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar