Mezopotamya Uygarlıkları: Mezopotamya Medeniyetleri

Mezopotamya'da kurulan ilk uygarlıklar nelerdir? Mezopotamya Uygarlıkları nelerdir? Mezopotamya'da kurulan ilk devletler hangileridir?

Mezopotamya Uygarlıkları Kronoloji

Sümer Uygarlığı (Sümerler):  Milattan önce 4.000 ve 2350 yılları arasında hüküm sürmüştür. Akad ve Elmalılar son vermiştir.

Akad Uygarlığı (Akadlar): Milattan önce 2350 ve 2150 yılları arasında hüküm sürmüştür. Guttiler son vermiştir.

Asur Uygarlığı (Asurlular / Asurlar) : Milattan önce 2000 ve 609 yılları arasında hüküm sürmüştür. Medler ve Babiller son vermiştir.

Babil Uygarlığı (Babiller): 1900 ve 539 yılları arasında hüküm sürmüştür. Hititler ve Persler son vermiştir.

Elam Uygarlığı (Elamlılar): M. Ö. 1400 yıllarında hüküm sürmüştür.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar