Kolombiya'da içinden zümrütler çıkan 8 küp bulundu

Kolombiya'da içinden zümrütler çıkan 8 küp bulundu

Muiskalara ait olduğu anlaşılan bir tapınağın bitişiğindeki mezarlardan, içinde metalik figürler ve zümrütler bulunan 8 seramik küp çıkartıldı.

Kolombiya'nın başkenti Bogota yakınlarında bulunan bir inşaat öncesi yapılan arkeolojik yüzey araştırmaları sırasında bir tapınak kalıntısına rastlandı. Arkeolojik kurtarma kazıları sıraısna tapınak yanındaki mezarlardan içinde zümrütler ve metalden yapılma figürler bulunan 8 sermaik küp çıktı.

Bogota yakınlarındaki bölgede yol yapımı inşaatı öncesinde gerçekleşen tarama sonucu başlayan arkeoloji kazılarında Arkeolog Francisco Correa liderliğindeki arkeoloji ekibi, ofrendatario isimli kavanozları buldu. Kavanozların içinden çıkan küçük metal figürlerin bazıları başlıklı, asalı ve silahlı insan,bazıları yılan ve muhtelelif hayvan şekilliydi...

Arkeolojik araştırmalar, Muiska toplumunun bu tür nesneleri tanrılara adak olarak sunmak üzere yapıldığını ortaya koymuştu.

Adı efsaneleşen kayıp altın şehir olarak efsaneleşen antik kentte Kolombiya’nın yerli halklarından Muiskalar yaşıyordu. "Chibcha" diye de anılan Muiskalar, yaklaşık 600 yıl önce "ofrendatario" adı verilen bu kavanozları üretiyordu. Muiskalar, metal işçiliğinde ve özellikle de kuyumculuktaki ustalıklarıyla ünlüydü.

1537 ve 1540 arasında İspanyollar bölgeyi istila ettiğinde Muiskaların çoğu katliamlar ve hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmişti. Hayatta kalmayı başaran çok az Muiska'nın torunları hala Kolombiya’da yaşıyor.

Muiskalar her ne kadar kuyumculuk ustasıysalar da yaşadıkları kentin yakınlarda altın madeni yoktu. Onlar tuz ticareti yapıyor, karşılığında altın alıyordu.

Bölgedeki buluntuların El Dorado efsanesiyle ilişkilendirilmesini sağlayan esas ipucu ise Muiskaların törenlerde altını kullanış biçimiydi.

Livescience’a konuşan Arkeolog Francisco Correa, bölge halkının bazı törenler sırasında kabile reisinin vücudunu altın parçacıklarından yapılmış bir merhemle kapladığını söyledi:

Bu tören söz konusu efsanenin yaratılmasındaki motivasyon kaynaklarından biriydi.

Törene İspanyollar tanık olmuş ve bunu kroniklerine kaydetmişti. Bu ilgi çekici gelenek, Muiska halkının altın işçiliğindeki becerisiyle birleşince İspanyolcada "altından yapılmış" anlamına gelen El Dorado efsanesine dönüşmüştü.

Güney Amerika'da altından yapılmış kayıp bir şehir olduğu fikrinin peşinden giden Avrupalı istilacılar yüzyıllar boyunca bu şehri arayıp durmuştu.

Hatta BBC’ye göre, El Dorado efsanesinden etkilenen yağmacılar, Güney Amerika’nın zengin arkeolojik alanlarını tahrip etmeye ve altından yapılan eserleri çalmaya devam ediyor.

Öte yandan Muiska halkı için altın işlemeciliği esasen manevi bir uğraştı.

Muiska soyundan gelen Enrique Gonzalez, altının bölge halkı için değerini şu sözlerle açıklamıştı: "Tıpkı atalarımız gibi bugünün Muiskaları da altını yalnızca bir adak olarak görüyor. Altın bizim için zenginliği temsil etmiyor."

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar