Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

Arkeoloji Bölümü Tanıtım

Arkeoloji Bölümü 2008 yılında kurulmuş ve aynı yıl öğrenci alımına başlamıştır. Bu seneden beri kesintisiz öğrenci kontenjanını tam doldurarak eğitime devam etmektedir. Bölümde dört Yardımcı Doçent, bir Öğretim Görevlisi, iki Araştırma Görevlisi ve bir Uzman görev yapmaktadır. Fen-Edebiyat Fakültesi’nde yer alan üç derslik ve üç öğrenci laboratuvarında öğrenciler teorik ve uygulamalı olarak, çanak-çömlek, küçük buluntu ve zooarkeoloji alanlarında eğitimlerini sürdürmektedirler. Ayrıca bölüm öğretim üyelerinin yürütmekte olduğu Kırşehir Kale Höyük, Kırıkkale Büklü Kale, Ankara Çayyolu Höyük’te kazı çalışmaları gerçekleştirilmekte ve bu kazılarda isteğe bağlı öğrenci stajları da gerçekleştirilmektedir. Ahi Evran Üniversitesi bünyesinde yer alan Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı’nın Kültür Varlıklarını Analiz ve Belgeleme Biriminde üç boyutlu tarama ve hava fotoğrafı çekme gibi faaliyetler Bölümümüz Öğretim Elemanları ve laboratuvarda yetişen öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

Akademik Personel

Doç. Dr. Gülçin İLGEZDİ BERTRAM
Prehistorya
e-Posta: gilgezdi@yahoo.com, gbertram@ahievran.edu.tr
Telefon: +90 386 280 4646


Dr. Öğr. Üyesi Cemil KOYUNCU
Klasik Arkeoloji
e-Posta: koyuncucemil@hotmail.com
Telefon: +90 386 280 4637


Dr. Öğr. Üyesi Elif BAŞTÜRK
Protohistorya Ve Ön Asya Arkeoloji

e-Posta: elif.basturk@gmail.com
Telefon: +90 386 2804675


Dr. Öğr. Üyesi Işık ADAK ADIBELLİ
Klasik Arkeoloji

e-Posta: adakadibelli@hotmail.com
Telefon: +90 386 280 4566


Dr. Öğr. Üyesi Kimiyoshi MATSUMURA
Protohistorya Ve Ön Asya Arkeoloji

e-Posta: kimi.matsumura@gmail.com
Telefon: +90 386 280 4582


Öğr. Gör. Aysun TOPALOĞLU UZUNEL
Klasik Arkeoloji

e-Posta: atuzunel@ahievran.edu.tr,
topalogluaysun@gmail.com
Telefon: 90 386 280 3103


Araş. Gör. Dr. Hatice Asena KIZILARSLANOĞLU
Klasik Arkeoloji

e-Posta: asenakizilarslan@hotmail.com
Telefon: +90 3862 804513

Araş. Gör. Ömer UZUNEL
Klasik Arkeoloji

e-Posta: ouzunel@ahievran.edu.tr
Telefon: +90 386

Araş. Gör. Turgay Yaşar YEDİDAĞ
Klasik Arkeoloji

e-Posta: tyyedidag@gmail.com
Telefon: +90 386 280 4678

 

https://akademik.ahievran.edu.tr/birim/Fen%20Edebiyat%20Fakültesi/Arkeoloji/0

İletişim

Adres: Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi BAĞBAŞI YERLEŞKESİ Kırşehir

E-posta: fef@ahievran.edu.tr

Web: http://fef.ahievran.edu.tr

Telefon: +90 386 280 4512

Fax : +90 386 280 4525

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar