İstanbul'un Tarihi Alanları

İstanbul'un Tarihi Alanları UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 1985 yılında 356. sırada girdi.

M.Ö. 7. yy.da kurulan İstanbul'un, kuzeyde Haliç, doğuda İstanbul Boğazı ve güneyde Marmara Denizi ile çevrili kısmı günümüzde “Tarihi Yarımada” olarak anılmaktadır.

Kent, Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan stratejik konumu nedeniyle tarihi boyunca kentte hüküm süren uygarlıklar için daima çok önemli olmuştur. Bu özellikleri ile kent, Roma, Bizans ve Osmanlı gibi büyük İmparatorlulara başkentlik yapmıştır. Bu görkemli geçmişi ile farklı dinleri, kültürleri, toplulukları ve bunların ürünü olan yapıtları benzersiz bir coğrafyada bir araya getiren İstanbul, 1985 tarihinde UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 4 ana bölüm olarak dahil edilmiştir. Bunlar; Hipodrom, Ayasofya, Aya İrini, Küçük Ayasofya Camisi ve Topkapı Sarayı’nı içine alan Arkeolojik Park; Süleymaniye Camisi ve çevresini içine alan Süleymaniye Koruma Alanı; Zeyrek Camisi ve çevresini içine alan Zeyrek Koruma Alanı ve Tarihi Surlar Koruma Alanı’nı içermektedir.

İstanbul
N41 0 30.492 E28 58 47.748
Listeye Alınma Tarihi: 1985
Kriterler: (i), (ii), (iii), (iv)
Alan:
Liste Sıra No: 356 

Kaynak: http://www.icomos.org.tr/?Sayfa=Dunyamirasilistesindeturkiye&dil=tr

UNESCO Dünya Miras Listesi’ne Alınma Tarihi: 1985
Liste Sıra No: 356
Yeri: Marmara Bölgesi, İstanbul
Kategori: Kültürel

Kaynak: https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-44425/istanbulun-tarihi-alanlari.html

Kaynak: http://whc.unesco.org/en/list/356


Benzer Haberler & Reklamlar