İstanbul'daki Sanat ve Kültür eserleri konulu önemli kolokyuma Interpol de katılacak

İstanbul'daki Sanat ve Kültür eserleri konulu önemli kolokyuma Interpol de katılacak

İ.Ü. Hukuk Fakültesi Doktora Salonu 4 Eylül tarihinde önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Prof. Dr. Nuray Ekşi ve Prof. Dr. Tadeja Jere Jakulin'in çabaları ile hayata geçen "Sanat ve Kültür Varlıklarına İlişkin Uyuşmazlıkların Çözüm Mekanizmaları Türk ve Slovenya Hukuklarının Karşılaştırılması Projesi Kolokyumu"nda arkeoloji, sanat, kültür ve hukuk alanında saygın isimler ile yasadışı tarihi eser ticaretini engellemede kilit rol oynayan Interpol yetkilileri de sunum yapacak.

Türk ve Slovak Yetkililerden oluşan bilim kurumları arasında gerçekleştirilen ikili işbirliği protokolü
Çerçevesinde Türkiye Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK ve Slovenya Araştırma Ajansı - ARRS tarafından gerçekleştirilen Sanat ve Kültür Varlıklarına İlişkin Uyuşmazlıkların Çözüm Mekanizmaları Türk ve Slovenya Hukuklarının Karşılaştırılması Projesi çerçevesinde oldukça önemli bir etkinlik daha düzenlenecek. 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doktora Salonu 4 Eylül 2023 tarihinde saat 09:00'da başlayacak Kolokyum'un ev sahipliğini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, ve Primorska Üniversitesi Turizm Araştırmaları Fakültesi Turistica üstleniyor. Kolokyum'un Proje Yükleyicileri; Prof. Dr. Nuray Ekşi ve Prof. Dr. Tadeja Jere Jakulin.  Proje Araştırmacılığını, Yardımcı Doç. Dr.  Ayşe Elif Ulusu, Doç. Dr. Aleksandra Brezovec,  Öğretim Görevlisi Ljudmila Sinkovič, Öğretim Görevlisi Daša Fabjan, Doktora Adayı Miha Bratec, ve Doktora Adayı Asistan Daša Okrožnik'in yaptığı  "Sanat ve Kültür Varlıklarına İlişkin Uyuşmazlıkların Çözüm Mekanizmaları Türk ve Slovenya Hukuklarının Karşılaştırılması Projesi Kolokyumu"nun programı şu şekilde açıklandı. 

Prof. Dr. Nuray Ekşi: Kültür varlıklarına ilişkin bütün disiplinlerin temsilcileri bir araya gelecek

Kolokyumun hayata geçirilmesi için önemli çaba sarf eden Türk Hukuk dünyasının Uluslararası üne sahip akademisyeni Prof. Dr. Nuray Ekşi, toplantı hakkında şu açıklamada bulundu:  «Sanat ve Kültür Varlıklarına İlişkin Uyuşmazlıkların Çözüm Mekanizmaları Türk ve Slovenya Hukuklarının Karşılaştırılması Projesi”, Türkiye ile Slovenya arasında yapılan iki taraflı işbirliğ protokolü kapsamında yürütülen bir TÜBİTAK projesidir. Projeye, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ev sahipliği yapmaktadır. Projeye ilişkin toplantılar, adına yaraşır bir şekilde, tarihi mekânlarda yapılmıştır. Projenin açılışı ve ilk çalıştayı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı sponsorluğunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Saraçhane Arkeopark’ta, Ayios Polieuktos Kilisesi kazı çalışma alanında 11.1.2023 tarihinde yapılmıştır. Daha sonra ikinci çalıştay 26.4.2023 tarihinde İstanbul Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi’nde gerçekleştirilmiştir. 4.9.2023 tarihinde yapılacak uluslararası kolokyum için de yine tarihi bir mekân seçilmiştir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarihi binasında 4.9.2023 tarihinde yapılacak olan kolokyum, arkeoloji ve hukuk başta olmak üzere kültür varlıklarına ilişkin bütün disiplinlerin temsilcilerini bir araya getirmektedir"

Kültürel Mirasla ilgili herkese açık etkinliğe kimler kaçırmamalı?

"Bu özelliği sebebiyle kolokyum müzeler, galeriler, Kültür ve Turizm Bakanlığı il müdürlükleri de dahil bu alandaki bütün idari birimler, üniversiteler, kolluk, rölöve ve anıtlar, kültür varlıklarına ilişkin laboratuvarlar, vakıf eserler, belediyeler, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulları, kültür varlıklarının taşınması ve sigortalanması işlemlerini yapanlar, sosyal sorumluluk proje yürütücüleri, kültür varlıklarına ilişkin davalara bakan hakimler başta olmak üzere kültür varlıklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için emeği geçen herkese açık bir etkinliktir. Kültür varlıklarının yasadışı ticaretini engellemede kilit rol oynayan INTERPOL tarafından kolokyumda sunum yapılacaktır. Ayrıca çeşitli çalışmalarla ve hazırladığı milletlerarası antlaşmalarla kültür varlıklarının korunmasında öncü uluslararası kuruluşlardan biri olan UNIDROIT kolokyumda yer alan diğer bir uluslararası kuruluştur. Son yıllarda Türkiye’den yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının iadesinde gösterdiği başarı yabancı ülkelerde yazılan makalelere konu olan Kültür ve Turizm Bakanlığı, iki temsilcisi ile kolokyumu onurlandıracaktır. Sualtı kültürel mirasın korunmasında Dışişleri Bakanlığımızın verdiği öneme dikkat çekmek gerekir. Özellikle birçok tarihin beşiği olan Ege Denizi’ndeki sualtı kültürel miras üzerinde Türkiye’nin yasal hakları açısından kolokyumda yapılacak sunumun Dışişleri Bakanlığı’nda görevli bir uzman tarafından yapılması da önemlidir. Kolokyumda ayrıca kültür varlıklarına ilişkin idari yapı, kültür varlıklarının yasadışı ticaretinin engellenmesi için verilen mücadele, kültür varlıklarının koruma araçlarından biri olarak milletlerarası antlaşmalar, kültür varlıkları ve turizm, yurt dışına sergilenmek üzere ödünç verilen kültür varlıklarına ilişkin olarak ortaya çıkan hukuki sorunlar, kültür varlıklarının taşınması ve sigortalanması konuları ele alınacaktır.

arkeolojikhaber.com

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar