İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü

Tarihçe
Sanat Tarihi Anabilim Dalları 1943'de tek kürsü halinde Prof. Dr. E. Diez başkanlığında kurulmuş, 1963'de üç ayrı kürsü halinde çalışmaya başlamış, 1981’den sonra Estetik ve Sanat Tarihi, Bizans Sanatı, Türk ve İslam Sanatı konularında çalışan kürsüler birleştirilerek tek bir Anabilim Dalı halinde Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü içinde yeniden teşkilatlanmıştır. 1990 yılında Genel Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalı, Bizans Sanatı Anabilim Dalı olarak ayrılmış olmakla birlikte, lisans düzeyinde Ortak Sanat Tarihi Programı uygulanmış olup, 02.05.2002 tarihinden itibaren Sanat Tarihi Bölümü teşkilatı içinde de aynı düzen devam etmektedir.

Kuruluş Amacı ve Hedefi
Türkiye’de, 1943 yılında “seminer” esasına dayalı ilk Kürsü olarak kurulduğunda amacı; bu alanda öncü olarak üniversiter yapıda ihtiyaç duyulan Sanat Tarihçileri yetiştirmek, bulunduğu İstanbul’daki kültürel zenginliklerle birlikte, Anadolu’da araştırmalar yaparak Sanat Tarihi disiplini içinde “Türk Sanatı” kavramının gelişimini ve yaygınlaşmasını bilimsel temele dayalı olarak sağlamak olmuştur.
Sanat Tarihi Bölümü’nün misyonu, kuruluş amacına uygun olarak, geçmişten günümüze ulusal ve evrensel kültür varlıklarını bilimsel yöntemlerle araştırmak, aktarmak ve koruma bilincini yaygınlaştırmaktır.

Web Adresi: https://sanattarihi-edebiyat.istanbul.edu.tr/tr/content/bolum/sanat-tarihi-bolumu-tanitim-sayfasi

 

Sanat Tarihi Bölümü Akademik Kadro

Bölüm Başkanı
Prof.Dr. MEHMET BAHA TANMAN

Bizans Sanatı Ana Bilim Dalı
Prof.Dr. ASNU BİLBAN YALÇIN ( Ana Bilim Dalı Bşk. )
Doç.Dr. HATİCE AYÇA TİRYAKİ TÜRKMENOĞLU
Doç.Dr. ÖZGÜ ÇÖMEZOĞLU UZBEK
Doç.Dr. VESİLE BELGİN DEMİRSAR ARLI
Doç. ÜMMÜHAN MELDA ERMİŞ
Arş.Gör. MERVE KALAFAT YILMAZ
Arş.Gör. METİN KAYA

Genel Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı
Prof.Dr. UŞUN TÜKEL ( Ana Bilim Dalı Bşk. )
Prof.Dr. AHMET KAMİL GÖREN
Doç.Dr. SEDA YAVUZ
Doç.Dr. SERAP YÜZGÜLLER
Doç.Dr. SİMGE ÖZER PINARBAŞI
Arş.Gör. GÜL CEVAHİR ALTUN

Türk İslam Sanatı Ana Bilim Dalı
Prof.Dr. MEHMET BAHA TANMAN ( Ana Bilim Dalı Bşk. )
Prof.Dr. AGAH TARKAN OKÇUOĞLU
Doç.Dr. EMEL EMİNE DÖNMEZ
Doç.Dr. GÜLBERK BİLECİK
Doç.Dr. SEVGİ PARLAK
Dr.Öğr.Üyesi AHMET VEFA ÇOBANOĞLU
Dr.Öğr.Üyesi AYŞE DENKNALBANT ÇOBANOĞLU
Dr.Öğr.Üyesi FATİH ELCİL
Arş.Gör.Dr. MÜJDE DİLA GÜMÜŞ

Akademik kadro listeleri, unvanlara göre ve aynı unvandaki isimler alfabetik olacak şekilde sıralanmaktadır.


Benzer Haberler & Reklamlar