İstanbul Araştırmaları Enstitüsü 2019 Arka Oda Toplantıları başlıyor

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü 2019 Arka Oda Toplantıları başlıyor

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün arkeoloji, kültür, sanat, tarih gibi farklı alanlarda İstanbul kentine yönelik gerçekleştirilen bilimsel çalışmaları meraklılarıyla buluşturduğu Arka Oda Toplantıları'nın 2019 yılı toplantıları başlıyor.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün geçtiğimiz yıl müzik alanına yeni ışıklar tutmak amacıyla başlattığı “İstanbul ve Müzik” Araştırma Programı (İMAP)’ın düzenlediği bu yılki ilk toplantı, “İstanbul Mevlevihanelerinde Müzik” başlığını taşıyor.

Refik Hakan Talu’nun katılacağı konuşma, İstanbul’daki mevlevihanelerden yetişen veya yolu bir şekilde mevlevihanelerden geçen müzik insanlarını konu ediniyor. Konuşma, İstanbul’un fethinden sonra kurulan ve edebiyatın, güzel sanatların ve müziğin üretildiği merkezler haline gelen Galata, Yenikapı, Beşiktaş, Bahariye, Kasımpaşa ve Üsküdar mevlevihanelerinin incelenmesi ile başlıyor. Türk müzik tarihinde Buhurizâde Mustafa Itrî, Nay-i Osman Dede, Hammamizâde İsmail Dede, Abdülbâki Nasır Dede, Zekâi Dede, Hüseyin Fahreddin Dede, Mehmed Celâleddin Dede gibi birçok bestekârın mevlevihanelerden yetiştiğine vurgu yapan konuşma, bu isimlerin aynı zamanda yetiştirdikleri öğrenciler ile klasik eserlerin günümüze ulaşmasında oynadığı rolü belirgin kılıyor.

Refik Hakan Talu’nun yapacağı “İstanbul Mevlevihanelerinde Müzik” başlıklı sunum, 18 Ocak Cuma günü saat: 18.30’da İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde ücretsiz izlenebilir.


Benzer Haberler & Reklamlar