Horus

Horus kimdir?

Horus: Mısır inanç sisteminde şahin biçimli tanrı.

Güneş tanrının oğlu olarak anılmasından dolayı firavun onun yeryüzündeki cisimleşmiş hali olarak algılanırdı. Bu yüzden her Mısır kralının beş adından ilki, onu Horus’la özdeşleştiren adıydı.

Erken dönemlerde güneş tanrısıydı.

MÖ 2400’lerden sonra Osiris kültü yaygınlaşınca Horus Osiris’in oğlu olarak görülmeye başlandı. Böylece Osiris’i öldüren ve Mısır tahtına göz koyan Set’in düşmanı oldu.

Efsaneye göre babasının öcünü aldı ve Mısır tahtına geçti. Horus’un gözü olarak bilinen sembol sonraki dönemlerde güçlü bir tılsım olarak kabul edildi, Yakındoğulu ve Mısırlı gemiciler tarafından güvenli ulaşımı sağlaması amacıyla kullanıldı.

Yunanlılar onu Apollon ile özdeşleştirdiler. Horus’un en önemli tapım merkezi Yukarı Mısır’daki Apollinopolis Magna’daydı.

Sanat eserlerinde genellikle annesi İsis’in yanında duran küçük bir çocuk olarak tasvir edilir.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar