Halil ür Rahman Gölü: Balıklı Göl

Halil ür Rahman Gölü: Balıklı Göl

Halil ür Rahman Gölü: Balıklı Göl

Urfa Kalesi’nin kuzeyinde bulunan Halil ür-Rahman Gölü (Balıklıgöl) Hz. İbrahim için “ateşin serin ve selamet olduğu” mekândır.

Kutsal kitaplara göre; Urfa’da yaşayan (muhtemelen MÖ 2.000 yıllarında) Nemrud Bin Ken’an’ın ilahlığını reddeden ve akıl yoluyla Rabbini bulan ilk insan Hz. İbrahim, Nemrud ve ahalisinin tapındığı putları kırınca ateşe atılmasına karar verilmiş, Mucize-i İbrahim bu mekânda gerçekleşmiş ve mekân gül bahçesine dönüşmüştür. Bu inanış semavi dinlerce ve nesilden nesile aktarılan halk hafızasındaki bilgilerce de kabul edilmektedir.


Benzer Haberler & Reklamlar