Gılgamış

Gılgamış kimdir?

Gılgamış: Mezopotamya’nın en önemli eski çağ kahramanı.

Sümer Kral Listesi’ne göre Uruk’un birinci hanedanının beşinci kralıdır, MÖ 27. yüzyılda hüküm sürmüştür.

Kendi çağında yazılan tabletlerde ismi geçmez fakat öldükten sonra tanrılaştırılmış ve kendi adıyla anılan destanın kahramanı yapılmıştır.

Gılgamış Destaninın günümüze ulaşmış en kapsamlı metni Akad dilinde yazılmış 12 tabletten oluşur ve Asur kralı Asurbanipal’in Ninive/ Ninova’daki kütüphanesinde MS 19. yüzyılda bulunmuştur.

MÖ 2000’lerde bir şair tarafından derlenmiş olan destan, yaşamın sonlu olduğu ve insanın ölümsüz olamayacağı mesajını verir.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar