Dr. Öğr. Üyesi Önder İpek, toplum arkeolojisinin önemini anlattı

Dr. Öğr. Üyesi Önder İpek, toplum arkeolojisinin önemini anlattı

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Önder İpek, 5. Rekreasyon Araştırmaları Kongresinde, arkeolojinin topluma ulaştırılmasında müzelerin önemini anlattığı konuşmasında toplum arkeolojisi kavramına dikkat çekti.

5. Rekreasyon Araştırmaları Kongresinde yaptığı konuşmada zaman içinde arkeolojiye bakış açısının değiştiğini belirten Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Önder İpek,  günümüzde arkeolojinin de insanlığın geçmişini daha iyi anlayabilmek için yeni yaklaşımlar geliştirdiğini belirtti.

Corumhaber.com'dan Erkan Bayatlı'nın haberine göre; mevcut arkeolojik kaynakların korunmasına yönelik ihtiyacın doğurduğu koruma politikalarının sadece arkeologlar tarafından uygulanmasının yeterli olmadığının anlaşıldığını söyleyen Önder İpek, kültürel mirasın korunması için toplumsal desteğe ihtiyaç olduğunu belirtti.

İpek, "Toplum Arkeolojisi geçtiğimiz otuz sene boyunca arkeoloji pratiği içerisinde farklı bir disiplin olarak gelişmiştir.  Toplum Arkeolojisi, Bkültürel mirasın temel yapıtaşlarından olup arkeoloji ve arkeolog ile yerel halk ve ulusal toplum arasında köprü görevi gördüğü için koruma politikalarının vazgeçilmez unsurudur. Dünyada, özellikle İngiltere'de bu disipline kazılardan daha çok önem veriliyor ama ülkemizde bu alan henüz çok yenidir. dedi.

Müzelerin görevinin toplamak, korumak, sergilemek ve eğitmekle sınırlı olmadığını, yeni işlevlerinin toplum kalkınması olduğunu anlatan Dr. Öğr. Üyesi Önder İpek, "Sonuç olarak toplumsal arkeolojinin önceliği insandır ve kültürel mirasın korunmasında oldukça önemli yere sahiptir. Toplumsal arkeoloji aynı zamanda bir iletişim aracıdır. Toplumsal arkeoloji ve kültürel miras gibi alanların geliştirilmesinin birçok faydası vardır. Yerel halkların bugünü ve geçmişi arasında bir bağ kurmasında, sürdürülebilir bir toplum yaratmada ve kültürel miras yönetiminde, somut ve soyut kültürel mirasın korunmasında müzelerin dolayısıyla müze eğitimlerinin önemi büyüktür" dedi.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar