Atatürk Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü

BÖLÜM TARİHÇESİ

Bölümümüz Edebiyat Fakültesi bünyesinde Arkeoloji Bölümü adıyla Temmuz 1973'te faaliyete geçirilmiş olup, henüz kuruluş aşamasında olduğu için bir yıl kadar bölüm faaliyetleri yanlız araştırmaya yönelik olarak yürütülmüştür. 1975-76 öğretim yılında 65 öğrenci ve 5 kişilik öğretim elemanı kadrosu (Dr. Fahri IŞIK, Dr. Tomris BAKIR, Dr. Abdullah YAYLALI, Dr. Hayat ERKANAL ve Dr. Güven BAKIR) ile bölümümüz eğitim ve öğretime başlamıştır.

1976 yılında Doç. Dr. Rahmi Hüseyin ÜNAL'ın önerisi üzerine öğretim yapmak kayıdı ile açılan Sanat Tarihi Bölümü, 1977-78 öğretim yılında Prof. Dr. Rahmi Hüseyin ÜNAL, Dr. Zafer BAYBURTLUOĞLU ve Arş. Gör. Selçuk MÜLAYİM'den oluşan öğretim kadrosu ile eğitim ve öğretime geçmiştir.

1978'de Prof. Dr. Rahmi Hüseyin ÜNAL'ın fakültemizden ayrılmasından sonra bölüm başkanlığı Doç. Dr. Fahri IŞIK tarafından devam ettirilmiştir.

2547 sayılı Yök yasası ile ayrı ayrı çalışma sahalarında faaliyet gösteren bu iki bölüm, "Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü" adı altında birleştirilmiştir. YÖK'ün 29.09.1982 gün ve 3939 sayılı yazılarında anabilim dalı belirtilmediğinden ayrıca yine YÖK'ün 17.09.1982 gün ve 3838 sayılı yazılarıyla gönderilen ders programlarında anabilim dalı düzeyinde değil, ortak programın uygulanması öngörüldüğünden tek program benimsenmiştir. Ancak daha sonra bölümümüzde Arkeoloji, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalında; Sanat Tarihi ise Türk İslam Sanatı Anabilim Dalında eğitimini sürdürmüştür.

YÖK'ün 23.12.1982 tarihli toplantısında üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü bünyesinde, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı ile Sanat Tarihi Anabilim Dalının açılmasına karar vermiştir.
Yöresel Kültürlere ağırlık verebilmek ve bölümün çevreye yönelik araştırma ve inceleme faaliyetlerini artırmak amacıyla, 1989 yılında da "Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Anabilim Dalı" açılmıştır. Ancak eleman yetersizliğinden bu anabilim dalı, eğitim ve öğretime geçememiştir. 

BÖLÜME KABUL VE MEZUNİYET KOŞULLARI

Öğrenciler YGS ve LYS sınav sonuçlarına göre programa yerleştirilirler. Her yıl yaklaşık olarak 100 öğrenci bölüme kabul edilmektedir. Öğrencilerin lisans programından mezun olabilmeleri için 140 kredi saat dersi başarıyla bitirmesi ve genel not ortalamasının 2,0 veya üzerinde olması gerekmektedir.
Eğitim süresi 4 yıldır. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler “Sanat Tarihçi” unvanını almaktadır. 

MESLEK TANITIMI

Türkiye’de ve Dünyada üretilmiş sanat eserlerini kronolojik gelişme ve yöresel boyutlarıyla inceleyen elemanları yetiştirmek amacıyla eğitim veren bir bölümdür.
Sanat Tarihi programını bitirenler “Sanat Tarihçisi” ünvanı ile görev yaparlar .Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür Bakanlığına bağlı kuruluşlarda (müzeler, turizm kuruluşları) görev alabilirler.
Orta düzeyde bir gelirle, müzeler ve turizm kuruluşlarında görev alabildikleri gibi, öğretmenlik sertifikası alanlar, orta dereceli okullarda öğretmenlik yapabilirler.

Bölümde Türk Sanatı temel alınarak İslam ve Dünya Sanatının eğitimi ve öğretimi yapılır. Bölümden mezun olanların çalışma alanları son derece özgün olduğundan genellikle iş bulma imkanları sınırlıdır.
Mezunlar, Kültür Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, MTA, müzeler ve turizm kuruluşlarında görev almaktadırlar. 

AKADEMİK KADRO

Prof. Dr. Hüseyin YURTTAŞ (Dahili: 1875)
Prof. Dr. Haldun ÖZKAN (Dahili: 1879)
Dr. Öğr. Üyesi Zerrin KÖŞKLÜ (Dahili: 1939)
Dr. Öğr. Üyesi Demet OKUYUCU YILMAZ (Dahili: 1990)
Dr. Öğr. Üyesi Gül KARPUZ (Dahili: 1893)
Arş. Gör. Esra HALICI (Dahili: (2038)
Arş. Gör. Burak Muhammet GÖKLER (Dahili: 2036)
Arş. Gör. Muhammed Emin Doğan

Ana Bilim Dalları

Türk İslam Sanatları Anabilim Dalı
 Prof. Dr. Hüseyin YURTTAŞ (Anabilim Dalı Başkanı) (Bölüm Başkanı)
 Prof. Dr. Haldun ÖZKAN (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Yrd. Doç. Dr. Zerrin KÖŞKLÜ (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Yrd. Doç. Dr. Gül GEYİK
Arş. Gör. Burak Muhammet GÖKLER

Bizans Sanatı Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Demet OKUYUCU YILMAZ (Anabilim Dalı Başkanı)

Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Zerrin KÖŞKLÜ (Anabilim Dalı Başkanı)
Arş. Gör. Esra HALICI

İletişim

Adres: Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü 25240 Erzurum

Telefon: +90 442 231 1111

Web: https://atauni.edu.tr/sanat-tarihi

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar