Afşin Ömer Ağa Konağı

Ömer Ağa Konağı'nın tarihi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki 6 yüzyıllık konaktır.

Dulkadiroğulları Beyliği döneminde 1430’lu yıllarda Nasureddin Mehmed Bey zamanında inşa edilen konak, Afşin'de günümüze kadar tespit edilen tüm tarihi evler arasında en eskisi olma özelliğine sahip.

Afşin'in ilk belediye başkanı Mehmed Ağa'dan oğlu Ömer Ağa'ya (Akkaya) devrolan ve günümüzde Ömer Ağa Konağı olarak anılan tarihi yapının tavan ve kapıların tamamı ile duvar döşemelerinin büyük kısmında ahşap malzeme bulunuyor.

Afşin Kaymakamlığı ve Belediyesi iş birliğiyle 2017'de restore edilen ve Kültür Varlıklarını Koruma Genel Kurulunca tescillenen konak, ilçenin kültürel ve etnografik değerlerinin sergilendiği kent müzesi hüviyetiyle hizmet veriyor.


Benzer Haberler & Reklamlar