Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü

Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, öğrencilerine tarih bilincini aşılayan, araştıran, gerçeğe ulaşmaya çalışan nitelikli bilim adamı ve personel yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mezun olan ve Arkeolog unvanı alanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda, kamu ve özel müzelerde, belediyelerde, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurullarında, bünyesinde kültürel miras yönetimi olan kuruluşlarda, inşaat firmalarında ve arkeolojinin çalışma sahası ile ilgili özel yöntem gerektiren işletmelerin yanında akademisyen olarak da görev alabilirler.

Misyon
Arkeoloji Bölümü evrensel değerler ışığında, ülkemizin ihtiyaç duyduğu donanımlı, çağdaş teknolojileri mesleğinde kullanma becerisine sahip bireyler yetiştirmeyi, araştırma, öğretim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmayı görev edinmiştir. Ülkemizin sahip olduğu eşsiz kültür varlıklarını bilimsel metodlarla gün ışığına çıkartabilecek yetkin arkeologlar yetiştirmek ve bu eserleri müzelerimizde çağdaş yöntemlerle koruma ve sergilemeyi bilen elemanlar yetiştirmek önemli görevlerimiz arasında yer almaktadır.

Vizyon
Ulusal ve uluslararası ortamlarda mensubu olmaktan övünç duyulan, vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi, teknoloji ve sanatla ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak bir bölüm olmaktır.

Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Sabahattin EZER
e-Posta: sezer@adiyaman.edu.tr
sabahattinezer@yahoo.com

Bölüm Akademik Kurulu

Doç. Dr. Sabahattin EZER

Dr. Öğr. Üyesi Kahraman YAĞIZ

Dr. Öğr. Üyesi Hatice ÇORBACI

Arş. Gör. Dr. Gülnur EROĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Meral GÖZÜBÜYÜK

Web: http://arkeoloji.adiyaman.edu.tr/Bolumumuz/Hakkinda

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar