558 milyon yıllık hayvan Dickinsonia nasıl bir yaratıktı?

558 milyon yıllık hayvan Dickinsonia nasıl bir yaratıktı?

Bilim adamları en eski hayvan fosilinin gizemini çözmeye çalışıyor. Hem hayvanın nasıl fosilleştiği hem de neye benzediği konusunda bilimsel araştırmalar ilginç sonuçlar üretiyor. Fosilin verdiği ipuçları Ediakara Faunası'daki canlıların neye benzediği hakkında da fikir verebiliyor.

Dünyada şu ana dek tespit edilebilen en eski hayvana ait 558 milyon yıllık Dickinsonia fosili, bilimadamlarınca enine boyuna inceleniyor.

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden (ANU) bilim adamları yaptıkları incelemelerde Dickinsonia hayvanının ağız ve bağırsaklara sahip olduğunu tahmin ediyorlar ancak fosilden yola çıkark neye benzediği konusunda fikir yürütmenin çok zor olduğunu belirtiyorlar. Öte yandan laboratuar deneyleri, fosilin nasıl oluşmuş olabileceğine dair önemli ipuçları ortaya çıkartıyor.

Fosille ilgili yapılan son araştırmalara ait sonuçlar Nature dergisinde, 25 Mart 2019 tarihinde Ilya Bobrovskiy, Anna Krasnova, Andrey Ivantsov, Ekaterina Luzhnaya (Serezhnikova) ve Jochen J. Brocks imzaları ile yayınlanan Temel Çökelti Teknikleri, Ediacara Faunasının Fosilleşen Kalıntısını Açıklıyor (Simple sediment rheology explains the Ediacara biota preservation) başlıklı makalede (Bakınız: https://www.nature.com/articles/s41559-019-0820-7) yayınlandı.

Makalenin baş yazarı, ANU Yer Bilimleri Araştırma Okulu öğretim üyesi Ilya Bobrovskiy, eldeki fosilin hayvanın kendisine ait değil, onun kayaya çökelmiş kalıntısına ait olduğuna dikkat çekerek, "Çökelti bize hayvanın basit fiziksel özellikleri hakkında ipuçları veriyor ama bu canlıların gerçekte nasıl göründükleri hakkında fikir yürütmek oldukça zor. Deneyler bize  Dickinsonia'nın nasıl fosilleştiğini açıklıyor. Deneylerinde de yardımı ile 558 milyon yıl önce deniz tabanında yaşayan bu yumuşak gövdeli yaratıkların ağızları ve bağırsakları olduğu konusunda fikir birliği içindeyiz ama başka hangi organlara sahip olduğu şimdilik büyük gizem. Paleontologların tespit edebildiği kadarı ile daha sonra ilk organlar Kambriyen döneminde ortaya çıktı " dedi.

Öte yanda Dickinsonia hakkındaki keşifleriniz, Ediakara Faunası'nın gerçekte nasıl göründükleri konusunda yeni olanaklar sunuyor.”

Fosil kayıtlarındaki en eski karmaşık organizmalara sahip yumuşak gövdeli Ediacara Faunası canlıları yaklaşık olarak 571-541 milyon yıl önce  yıl yaşamıştı ve Prekambriyen'in mikrobik ekosistemleri ile Fanerozoik devirin hayvan ağırlıklı dünyası arasında köprü oluşturuyordu.

Dickinsonia fosili ortaya çıkmadan önce diğer Ediacara Faunası canlılarının neye benzedikleri konusu çok büyük muammaydı.

Araştırma ekibi, iskeleti ve büyük ihtimalle kabuğu olmayan mikroorganizmaya sahip Dickinsonia hayvanının nasıl fosilleştiğine dair varsayımlar üretti ve bu varsayımların olabilirliğni laboratuvar ortamında test etti.

Ilya Bobrovskiy, "Hayvanın organizmalar çürükçe, üzerinde bulunduğu yumuşak tortuya çökeldi ve yavaş yavaş oluşturduğu boşluğuna akarak, şeklini kısmen de olsa oraya aktardı. Şu an gördüğümüz şey büyük olasılıkla Dickinsonia'nın bedeninin taban kısmı ya da sırtının bir parçası. Şimdi bu çökelti fosili üzerinde vücudunda var olması muhtemel organların bırakabileceği izleri arıyoruz. Dickinsonia, farklı dokulara sahipti ve metazoa sınıfına dahildi buna eminiz" dedi.

Makalenin yazarlarında Doçent Jochen Brocks, ekibin yumuşak gövdeli Ediacara canlısının fosilleşmesini sağlayan çökeltinin fiziksel özelliklerini oluşturabilmek için buzdan  "Ölüm Yıldızı" üreterek, onun üzerinde deneyler yaptığını belirterek,  “Bu fosilleşme süreci deneyleri bize Edikara Canlısının ne olduğu ve nasıl yaşam ürebildiği hakkında daha fazla bilgi verebilir. Bu fosiller, erken hayvan evrimine açılan en iyi penceremiz. Ve evrim sürecini anlamanın anahtarı olabilecek özellikler taşıyor” dedi.

arkeolojikhaber.com

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar