Kambriyen dönem

Kambriyen nedir? Kambriyen patlaması ne demektir? Kambriyen dönem ne zamandır?

Kambriyen terimi, Paleozoik dönemin başlangıcını ifade eden, jeologların ve jeokimyacıların tahminlerine göregünümüzden 570 milyon yıl önce yaşandığı tahmin edilen dönemdir.

Kambriyen dönem, Paleozoik zamanın ilk alt bölümü olarak Kambriyen kayaç sistemlerinin oluştuğu ve içinde en eski fosilleri taşıyan jeolojik zaman dilimidir. Kendi içinde;  Terreneuvian, Cambrian Series 2, Cambrian Series 3, Furongian dönemleri olarak alt birimlere ayrılır.

Paleozoik dönemin Kambriyen periyodu canlıların ortaya çıkması açısından önemlidir. Çünkü daha önceki dönemlerde fosil kaydına rastlanmamışır.  Bu nedenle dönemin ilk evresinde canlı tür sayısının çokluğu "Kambriyen patlaması" olarak tanımlanır. 

Kambriyen patlaması, Kambriyen dönemin başlangıcında (yaklaşık 542 milyon yıl önce) Dünya'daki canlı çeşitliliğinde yaşanmış ani artıştır.

Tahminlere göre; çok sayıda canlı türü, bir anda ve eksiksiz halleriyle Kambriyen Devir‘de ortaya çıkmıştır. Kompleks canlı yaratıkların fosillerine rastlanılan en derin yeryüzü tabakası, 520-530 milyon yıl yaşında olduğu hesaplanan “Kambriyen” tabakadır. Kambriyen kayalıklarında bulunan fosiller,  Euarthropod'lar olarak adlandırılan eklem bacaklılar, böcekler, kabuklu hayvanlar, örümcekler, trilobitler ile soyu tükenmiş diğer hayvan türlerine aittir.

Evrim Teorisine karşı çıkan Yaratılışçı teoriler, Kambriyen çağını Evrim teorisi açısından çıkmaz olarak görür.

Evrim Teorisi taraftarları da aynı anda pek çok türn bir anda ortaya çıkışının teori açısından sıkıntılı olduğunu kabul ederler fakat fosil kayıtlarının yetersizliğinin durumu böyle gösterdiğini düşünürler. Öte yandan açmaza karşı "Sıçramalı Evrim Kuramı" da ortaya atılmıştır.


Benzer Haberler & Reklamlar