550 milyon yıllık gizemli fosilin hayvan olduğu sanılıyor

550 milyon yıllık gizemli fosilin hayvan olduğu sanılıyor

Avustralya’da bulunan ve Dickinsonia adı verilen 550 milyon yıllık fosilin ne olduğu 70 yıldır tartışılıyor. Denizanası, solucan, mantar, liken denildi ama hiç biri değildi. Gizemli Dickinsonia'nın hayvan mı, bitki mi yoksa başka bir şey mi olduğuna dair son araştırma 4 ayrı üniversitenin ekiplerince gerçekleştirildi.

1947 yılında  Avustralya’nın güneyinde jeolojist Red Sprigg tarafından keşfedilen ve Dickinsonia adı verilen 550 milyon yıl önce yaşadığı tespit edilen canlı fosilinin, ilk başta denizanası benzeri bir organizma olduğu düşünülüyordu. O zamandan beri, garip vücut planı bir solucan, plakozoan, bilateral ve çeşitli mantar, liken ve hatta tamamen nesli tükenmiş çeşitli hayvanlardan olduğu savunuldu ama hiç bir iddia kanıtlanamadı. Son olarak onun nesli tükenmiş bir hayvan fosili olduğu iddia edildi.

Oxford, Cambridge, Bristol ve Britanya üniversitelerinin Jeolojik araştırma birimlerinde görevli araştırmacılar tarafından yapılan yeni araştırmada, Dickinsonia'nın hayvan olduğunu ve Kambriyen Patlaması denilen dönemde evrimleştiği savunuldu.

Proceedings of the Royal Society B. dergisinde yayınlanan 13 Eylül 2017 tarihli, Gelişim biyolojisinin niceliksel çalışması Dickinsonia'nın Metazoan olduğunu onaylıyor (Quantitative study of developmental biology confirms Dickinsonia as a metazoan) başlıklı, Renee S. Hoekzema, Martin D. Brasier, Frances S. Dunn ve Alexander G. L.'nin imzaları bulunan makalede; elde yeterli biyolojik kantı olmadığı için, fosilin yaşadığı döneme ait sayısal verilerden destek alınıyor.

Oxford Üniversitesi Matematik Enstitüsünde doktorasını tamamladıktan sonra üniversitenin Yer Bilimleri Bölümü'nde doktora programına başlayan Dr. Renee Hoekzema, paleontolojik gizemi çözmek için; o dönemde  yaklaşık 200 farklı türü bulunmasına rağmen çok azı yaşayan nesli tükenmiş bir organizmaya ait verileri kullandı. Dr. Renee Hoekzema'ya göre Dickinsonia, yaklaşık 580 ila 540 milyon yıl önce küresel okyanuslarda yaşayan, çoğunlukla yumuşak gövdeli organizmaların bir araya geldiği Ediacaran türüne ait Metazoa ailesindendi.

Cambridge Üniversitesi Yer Bilimleri Bölümü'nden Dr. Alex Li da fosili tanımlamak içim morfolojik verilerin yetersiz olduğunu ama  varsayımsal olarak organizmaların popülasyonlarına baktıklarını söyledi. 

arkeolojikhaber.com

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar