Yiv

Yiv nedir?

1. Yiv: bir yüzeyde uzunluğuna açılan yarım daire şeklinde oyuk kanal. 

Antik mimarlıkta sütunların üzerindeki yivlerin sayısı (16,18,20, v.b.) kural olmasa da, çoğunlukla çifttir. 

Arkaik dönemde yapılan yivlerin deriniği az, sayıları (30-36) çoktur. 

Klasik ve Hellenistik dönemlerde düz yivlere de rastlanmaktadır. 

İki yiv arasındaki yüzeye ise arris denmektedir (Kannelure)

2. Yiv: ince oluk, yol. Sütun gövdesi üstüne açılmış, yarım daire kesitli düşey oluklardan her biri. İki yivin arasındaki doğrusal çizgi ya da yüzeye arris adı verilir.


Benzer Haberler & Reklamlar