Yamnaya Kültürü: Yamnayalar

Yamnaya Kültürü nedir, Yamnayalar kimdir?

Yamnaya Kültürü (The Yamnaya culture);  Yamna kültürü, Okre Mezar Kültürü (aşıboyalı mezar kültürü, Ochre Grave culture) ve Çukur Mezar kültürü (Pit Grave culture) olarak da bilinen bozkır kökenli kültür ve bu kültürü oluşturan insanları tanımlayan arkeoloji terimidir.

Yamnaya kültürüne mensup olanlara ve onların özelliklerine sahip olanlara Yamnayalar denilir. Yamnayaların Sibirya'dan Avrupa'ya at kültürünü ve veba hastalığını taşıdığı tahmin edilmektedir. Günümüz Avruplarının genlerine baskın 3 genden biri Yamnayalara aitttir. 

Yamnaya Kültürü ilk olarak M.Ö. 3300 yıllarında Ural Nehri, Dinyester ve Güney Bug arasındaki bölgelerinde yaşamış halklarında tespit edilmiştir.

Afanasiyevo kültürüne benzetilen, Yamna kültürünün; Mal'ta–Buret' kültürü kökenli Doğu Avrupa avcı-toplayıcılarıyla Kafkasya avcı toplayıcı gruplarının etkileşimi ile ortaya çıktığı tahmin edilmektedi.

Yamna kültürünün geç Proto-Hint-Avrupalılar ile ilişkili olduğu sanılmaktadır.

M.Ö. 3300-2600 arasında Don-Volga bölgesine hakim olan Yamna kültürü Avrupa'da kendilerinden önece yaşayan Avcı-toplayıcılar ile Neolitik Çağ çiftçilerinden oluşan toplumlara göçebe kültürünü eklemiş, at ve at arabası kültürünün bı kıtadaki öncüsü olmuştur.


Benzer Haberler & Reklamlar