Xing Qu: Turizm reddedilemeyecek bir potansiyele sahip

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, konferansın dünya kültürü ve turizmi açısından verimli sonuçlar doğurduğuna içtenlikle inanıyoruz, dedi.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ve UNESCO iş birliğiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen 3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı kapanış oturumuyla sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, 2 gün süren konferans boyunca kültürün korunması ve desteklenmesi için ülkelerin çalışmalarına bakıldığını dile getirdi.

Kültür ve turizmi toplumla kaynaştırmak suretiyle sürdürülebilir kalkınmaya ağırlık verilmesi için izlenecek politikaların belirlenmesi ve kamu özel sektör iş birliğinin bu doğrultuda desteklenmesinin fırsatlar yaratmadaki öneminin değerlendirildiğini anlatan Dursun, şöyle devam etti:

"Kültür turizmini güçlendirmek ve yenilemek için yaratıcılıktan faydalanmanın ve bu yaratıcılığı sürekli şekilde ortaya koymanın yollarını tartıştık. Somut olmayan kültürel mirasın nesilden nesile aktarılarak, tanıdık bir çevrede devamlılık hissi oluşturduğuna ve sürdürülebilir turizmin bu aktarımdaki katkılarına dikkati çekmeye çalıştık. Oturumlarda turizm, kültür ve yerel paydaşların kültürel mirası değerlendirirken bir denge gözetmesini sağlamak için nasıl birlikte çalışabileceğini ve dünyadaki gözde destinasyonların kültür turizmi aracılığıyla sürdürülebilir ve kapsayıcı bir kalkınma modelini nasıl uyguladıklarını irdeledik. Kültür turizminin şekillendirdiği bu kalkınma modelinin, kadın, genç, yaşlı, engelli gibi toplumsal hayatın dışında kalmış herkesin ama gerçekten herkesin yararına olması için teknolojinin günbegün gelişen imkanlarından nasıl yararlanabileceğini tartıştık ve erişim zorluğu yaşayanlar da dahil tüm ziyaretçilerin eşit şartlara kavuşmasını sağlayan evrensel örnekleri inceledik."

Dursun, konferansın, turizm vasıtasıyla bölgesel girişimcilik ve istihdam fırsatları oluşturularak sürdürülebilir, erişilebilir, kapsayıcı, korumacı, yaratıcı, dengeli bir kalkınmanın sağlanmasına odaklandığını belirterek, "Bizlerin ortak hedefi, turizmde yeni hizmet ve fırsatlar yaratmak; uluslararası karar verme mekanizmalarında güçlü bir temsil sağlamak; doğal ve kültürel mirasın kullanımını teşvik etmek; tarihi, kültürel ve bölgesel özelliklerimizin benzerlikleriyle farklılıklarından faydalanarak, kişilerin yaşam ve kültür standartlarını yükseltmektir. Konferansın dünya kültürü ve turizmi açısından verimli sonuçlar doğurduğuna içtenlikle inanıyoruz." diye konuştu.

- "Turizm sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin bir çoğuna dokunuyor"

UNESCO Genel Direktör Yardımcısı Xing Qu da 2014'te ilk toplantının yapıldığını hatırlatarak, 2018'de taahhüdü derinleştirerek "sektörler arasında işbirliğini fazlalaştırıp herkesin yararına turizm ve kültür" hedefiyle hareket ettiklerini belirterek, "Turizm reddedilemeyecek bir potansiyele sahip. Doğrudan veya dolaylı olarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin bir çoğuna dokunuyor. UNESCO kültür ve turizm arasındaki ilişkiye derinden bağlı ve sürdürülebilir kalkınma gündemini yakalama konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

UNWTO Genel Sekreter Yardımcısı Manuel Butler ise 4. Dünya Turizm ve Kültür Konferansının Kyoto'da yapılacağını açıkladı.

Arif Cömert


Benzer Haberler & Reklamlar