Uluslararası Amisos Dergisi: The International Amisos Journal

Uluslararası Amisos Dergisi, Uluslararası Amisos Dergisi nedir, Uluslararası Amisos Dergisi ne zamanlar yayınlanmaktadır?

Uluslararası Amisos Dergisi (The International Amisos Journal); Adını Amisos antik kentinden alan,  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü tarafından yılda iki sayı olarak (Haziran ve Aralık aylarında)  yayımlanan uluslararası hakemli dergi. Derginin yayın içerik, kapsam ve düzeni ile ilgili kararlar yayın kurulu üyelerinden gelen teklifler doğrultusunda yayın kurulu başkanı tarafından alınmaktadır.

Dergi konu olarak, antropoloji, arkeoloji, arkeometri, epigrafi, filoloji, sanat tarihi, koruma /
onarım, mimarlık tarihi, müzecilik gibi sosyal bilimler alanlarındaki ana konular ile bunlarla ilgili, ilişkili veya yardımcı konuları ve bunlarla ilişkili yorum, yaklaşım ve kuramları kapsamaktadır.

Dergi kapsamına uygun olarak bilimsel yenilik getiren, özgün araştırma ve yorum makaleleri, haberler, kazı raporları ve kitap tanıtımlarını içerir.

Makalelerin dergide yayınlanabilmesi için daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekiyor. Yazarlar dergiye gönderdikleri makalenin özgün olduğunu, başka bir dilde dahi olsa makalenin daha önce yayımlanmadığını ya da yayımlanmak üzere bir başka dergiye gönderilmemiş olduğunu taahhüt etmiş oluyorlar. Bilimsel toplantılarda sunulmuş ve yayımlanmamış bildiriler, bu durum belirtilmek şartı ile dergimde yayımlanmak üzere kabul ediliyor.

Yayımlanmak üzere verilen makale eğer yazarın bir tezinden (lisans, yüksek lisans veya doktora) üretilmişse bunun başlığı veya ilk paragraf cümlelerinden birine konulacak dipnot ile açıklanması gerekiyor. 

Yazıların bilimsel sorumluluğu yazarlara aittir. Dergiye yazı gönderen bir yazar, makalelerin yayımlanmama hakkının editör, hakem ve bilim kurulu üyelerinde saklı olduğunu ve onlardan gelecek değişiklik, düzeltme ve ilaveleri yapmayı taahhüt etmiş sayılıyor.

İletişim Adresleri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Kurupelit Kampüsü, 55139-Samsun / TÜRKİYE

Tel: 00 (90) 362 312 19 19 / 4687 Faks: 00 (90) 362 457 60 81 E-posta: amisos.dergi@gmail.com

****************************************

The International Amisos Journal
The International Amisos Journal is a peer-reviewed and refereed international journal published biannually (June - December). Decisions regarding publication, content, scope and formation of the journal are taken by the chairman of the editorial board in line with the proposals from the members of the editorial board.

Scope and Principles

The journal includes main topics in social science such as anthropology, archeology, archaeometry, epigraphy, philology, history of art, conservation/restoration, history of architecture, history of museology and the topics related with social sciences, interpretations, approaches and theories. The journal includes original researches and reviews that bring scientific innovation, articles, news, excavation reports and book reviews in accordance with its scope.

In order for the articles to be published in magazine, they must not have been published elsewhere or accepted for publication. The authors commit that the article they submit to the journal is unique and has not been published previously or sent to any other journal for publication even if it is on a different language.

The articles presented at a scientific meeting but not published are acceptable for publication in journal with the condition to be specified. If the article for publication is produced from a thesis of the author, it must be specified in the footnote that placed in one of the phrases in the first paragraph. The scientific responsibility of the manuscripts belong to the authors. A writer who submits a paper is considered to be committed that the editor, referee and scientific committee member’s right to not publish the articles and to make future amendments, corrections and additions there to.

For Information

Ondokuz Mayıs University, Faculty of Letters, Department of Archaeology, Kurupelit Campus 55139-Samsun/TURKEY

Tel: 00 (90) 362 312 19 19 / 4687 Faks: 00 (90) 362 457 60 81 E-posta: amisos.dergi@gmail.com

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar