Türkopol ve Mixovarvaroi

Türkopol kimdir? Türkopol kimlere denir? Mixovarvaroi nedir? Mixovarvaroi ve Türkopol arasındaki fark nedir?

Türkopol (Turkopol / Tourkopouloi); Hıristiyan ülkelerin ve özellikle de Ortadoğu Latin devletlerin ordularında yer alan hafif süvari birliklerine (light cavalry) verilen addır. Türkopol terimi ile daha ziyade Haçlı Seferleri döneminde paralı asker olarak kullanıldığı tahmin edilen okçu süvarilerden oluşan Türk kökenli savaşçıların oluşturduğu birlikler kast edilir. Türkopol birliklerine “Türkopolcü” denilen liderlerin komuta ederlerdi.

Bizans ve Haçlı ordularında görülen Türk veya Türk kökenli süvari birliklerini ifade etmek için kullanılan Türkopol terimi, Yunancada ”Türk Oğulları “anlamına gelir.

Tarihi kayıtlarda Türkopollere ilk olarak, 1097 yılındaki İznik kuşatması sırasında Aleksios Kommenos İmpratorluğundaki Bizans ordusuda rastlanmaktadır.  Bizans ordusundaki Türklerin ve Türk kökenli askerlerin çoğunu atlı okçular oluştururken, Kinnamos'un tarihi kayıtlarında zırhlı bir Türk birliğinden de söz edilir. Ancak Türkopol terimi ile daha çok Haçlı ordularındaki hafif atlı okçular kast edilir.

Haçlı Ordularının Tapınak (Templar) ve Hastane (Hospitaller) tarikatları o aşamada Kutsal Topraklar’da bulunan iki büyük askeri tarikattı ve bu tarikatların her biri birkaç yüz iyi eğitimli, ağır zırhlı şövalye ile bir miktar Türkopol (Türk oğulları) askerinden oluşan bir kuvvete sahiptiler. Türkopoller, Haçlılar ve Romalılar tarafından para karşılığı kiralanan daha çok Hristiyan inanışlı Türk kökenli askerlerdir. Arsuf’taki ordunun mevcudu 12,000 piyade ve 4,000 süvari olmak üzere yaklaşık 16,000 kadardı. Bizans ordusundaki Türklerin çoğu hafif atlı okçulardan oluştuğu biliniyor, fakat Kinnamos zırhlı bir Türk birliğinden de bahsediyor.

Öte yandan Bizans kaynaklarında 11. yüzyıl sonları ile 12. yüzyıl başlarında itibaren Mixovarvaroi olarak adlandırılan melezlerden söz edilir ki bu Türk kökenli savaşçıların ilk "Turkopol"ler olduğu tahmin edilmektedir.

Mixovarvaroi terimi Grek-Türk karışımı melezleri tanımlamak için kullanılan terimdir.  Turkopol terimi ise hem evlilik vasıtası ya da evlilik dışı şekilde Hıristiyanlaşmış Türkleri hem de Türk kökenli melez savaşçıları içerir. Ancak bazı tarihi kaynaklarda bu iki terimin birbirinin yerine kullanıldığı da görülmektedir.

Mixovarvaroiler,  Bizans kaynaklarında Türkler ve Rumlar arasında evliliklerden doğan melez çocuklar için kullanılır.  Mixovarvaroi, “Yarı-barbar, barbar karışımı” anlamına gelir.  Özellikle Bitinya nüfusunun içinde mixovarvaroilerin ağırlıkta olduğu kaydedilmiştir.

arkeolojikhaber.com

Bakınız: Mixovarvaroi: Miksovarvaroi https://www.arkeolojikhaber.com/haber-mixovarvaroi-miksovarvaroi-17679/

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar