TBMM yeni kanunla restorasyon, restitüsyon, konservasyon ve müzecilik aldı

TBMM yeni kanunla restorasyon, restitüsyon, konservasyon ve müzecilik aldı

İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeleri de içeren, Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

TBMM, uhdesindeki kültür ve tabiat varlığı niteliği taşıyan taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restorasyon, restitüsyon ve konservasyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarını gerektiğinde ilgili kamu kurum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde yapacak veya yaptıracak.

Meclis Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, TBMM uhdesindeki müzelerde tüm müzecilik hizmetlerini yerine getirecek, bu müzelerin ulusal ve uluslararası tanıtımını yapacak veya yaptıracak, bu amaçla faaliyetlerde bulunup ilgili kuruluşlarla kültürel alanlarda iş birliği yapacak; müzelerin onarım, restorasyon, teşhir ve müzecilikle ilgili teknik hizmetlerini gerektiğinde İşletme ve Yapım Başkanlığıyla birlikte yürütecek.

Meclis uhdesindeki kültür ve tabiat varlığı niteliği taşıyan taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarından müzecilik faaliyetleri ve benzeri hizmetler nedeniyle sağlanan her türlü gelir genel bütçeye özel gelir, buraların bakım ve onarımı için yapılan şartlı bağışlar ve yardımlar ise Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "bağış ve yardımlar" düzenlemesi kapsamında gelir kaydedilecek.

Özel gelir kaydedilen tutarlar, TBMM'ye bağlı kültür ve tabiat varlığı niteliği taşıyan taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının bakım, onarım, muhafaza, iyileştirme ve işletilmesinde kullanılmak üzere Meclis bütçesinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine özel ödenek kaydedilecek. Bu ödeneklerden kullanılmayan kısımlar ise ertesi yıl bütçesine devren özel ödenek kaydedilecek.

Türkiye'ye girişlerine izin verilmeyecek yabancıların "kabul edilemeyen yolcu" kapsamına alınarak, işlemleri sonuçlanıncaya kadar sınır kapılarında kendileri için belirlenecek alanlarda bekletilmeleri hususları da düzenleniyor.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikle, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak, kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından Türkiye'ye girmesinde sakınca görülen yabancıların ülkeye girişini yasaklayabilecek.

Vize veya ikamet izni süresi sona eren ve bu durumları yetkili makamlarca tespit edilmeden önce Türkiye dışına çıkmak için valiliklere başvuruda bulunup hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancılara, idari para cezalarını ödemiş olmaları ve İçişleri Bakanlığınca belirlenen ihlal sürelerini aşmamaları kaydıyla Türkiye'ye giriş yasağı kararı alınmayabilecek.

Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı sebebiyle Genel Müdürlükçe idari para cezaları ve kamu alacakları sebebiyle ise valiliklerce yabancıların ülkeye kabulü ön izin şartına bağlanabilecek.


Benzer Haberler & Reklamlar