Sütun: Kolon

Sütun nedir?

1. Sütun:

Genellikle yuvarlak, ama zaman zaman Kare ve çokgen kesitli, çoğunlukla yekpare ya da parçalı taş ve  mermer gibi malzemeden yapılan düzey taşıyıcı öğe. 

Biçimlerine ve üsluplarına göre adlar alırlar. 

Bölümleri, sütun gövdesi, sütun başlığı, sütun kaidesi, sütun kasnağı, sütun ölçü çapı ve sütun aralığı olarak anılır. 

Sütun; Kolon, bkz. Column.

2. Sütun: Mimarlıkta, bir gövde, bir başlık ve bir kaideden oluşan düşey taşıyıcı.

Taşıyıcı bir işlev görmeden, yalnızca dekoratif amaçla kullanıldığı da olur.

Sütun genelde tek bir bloktan ya da aynı eksen boyunca üst üste getirilen parçalardan (tambur) oluşur. Yunan ve Roma mimarilerinde beş temel sütun düzeni uygulanırdı.

Sütunlar kare, dikdörtgen, daire ya da çokgen kesitli olabilir.

Yukarıya doğru inceldiği gibi, hep aynı kesiti de koruyabilir.

Yunan mimarisinde sütunlar hem yukarıya doğru incelir, hem de ortaları hafifçe şişkin olurdu (entasis).

Roma mimarisinde çok karşılaşılan gömme ayak (pilastr), yarısı duvara gömülmüş olarak, duvarla birlikte örülen sütundur. Bunlar dekoratif amaçla yapıldığı gibi, bulundukları noktada duvarı kalınlaştırarak taşıyıcı bir görevi de yerine getirirler.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar