Siloa Kitabesi: Siloam Kitabesi

Siloa Yazıtı nedir? Siloa Yazıtında ne yazıyor? Siloa Kitabesi ne anlatır? Siloam Kitabesi nedir? Siloam Yazıtı nedir?

Siloa Kitabesi; Siloa Yazıtı, ? Siloam Kitabesi veya Siloam Yazıtı olarak da bilinmektedir. İstanbul Arkeoloji Müzelerinde muhafaza edilen, Doğu Kudüs'te 1880 yılında bulunarak İ.Ö. 7. yüzyılın başına tarihlendirilen altı satırlık İbranice metin içeren arkeolojik kalıntıdır,  

1880 yılında Kudüs'teki Hezekiel Tüneli'nde bulunarak günümüzde muhafaza edildiği İstanbul Arkeoloji Müzeleri (İstanbul Müze-i Hümayun) getirilen 2,700 yıllık, Fenike alfabesi ile yazılmış en eski İbranice metin olmasının yanı sıra Yahudilerin Kudüs’le tarihi bağlarının tarihi bağlarının ve Tevrat'ta bahsedilen bir vakanın gerçekliğinin somut kanıtı olma özelliği taşır.

Fenike alfabesi ile yazılmış en eski İbranice metni içeren metindir. Hezekiel’in Tüneli olarak bilinen meşhur su kanalında bulunmuştur. Tünel'in Hezekiah döneminde yapılıp, yapılmadığı bilinmiyor. ONdan kısa süre önce yapılmış olma ihtimali bulunuyor.

Tevrat’ta söz edilen Kral Hizkiya’nın başından geçenleri ve Yahudilerin Kudüs’le tarihi bağlarını kanıtlamaktadır. Asur kralı Sennacherib’den kaçan Peygamber Hezekiel ve Yahudi halkı kaçmak için bu tüneli kullanmıştır.

Tevrat'ta 'Hükümdarlar Tarihi' bölümünde kanaldan bahsedilmektedir.

Kitabede, yapılışı tarif edilen ve kaya içine kazılan tünel, suyunu şehir dışındaki Ceyhun kaynağından şehir içindeki Ayn-ı-Silvan'ın bulunduğu noktaya gelmesini sağlıyordu.

Kitabe  kanalın çıkış noktasına yakın, sol taraftaki kayaya yazılmıştır.

Paleo-İbranice yazılmış altı satırdan oluşan Siloa yazıtı; tünelin duvarına kazılmış olarak bulunmuştu. Yazıtta şu ifadeler yer alıyor:

1. satır: …kazısı; kazı nasıl yapıldı; daha….
  2. satır: Kazmalar aynı doğrultuda ve birbirine karşı idiler. Kanalın açılmasına üç endaze kala sesler işitildi.
  3. satır: Bu sesler karşılıklı olarak birbirine bağıranların sesi idi. Çünkü orada kuzey ve güneyinden açılan tünel birleşiyordu. Ve o gün
  4. satır: Kanal açılmış oldu. Tünelin açılması ile her iki taraftaki işçiler ve kazmaları karşılaştılar.
  5. satır: Sular kaynaktan bin endaze uzaklıktaki havuza aktı ve
  6. satır: İşçilerin başları üstündeki kayanın yüksekliği yüz endaze idi.


Benzer Haberler & Reklamlar