Satyros veya Satyrler

Satyros veya Satyrler nedir?

1. Satyros: Yunan mitolojisinde Şarap Tanrısı Dionysos’un maiyetinin ayrılmaz parçası olan yarı insan, yarı hayvan yaratıklar.

Bunlara silenos da denmektedir.

Satyroslar çeşitli şekillerde betimlenmiştir.

Önceleri çıplak, at kuyruklu ve at kulaklı, dik duran phalloslu, daha sonraları ise teke bacaklı ve kuyruklu olarak betimlenmişlerdir.

Satyroslar kırlarda dans eder, Dionysos ile birlikte şarap içer ve maenad ve nympheleri kovalarlardı.

2. Satyrler: Satyrler ve Silenler doğayı simgeleyen cinlerdir.

Dionysos alayında yer alırlar. Gövdelerinin belden üstü insan, belden aşağısı ise at ya da teke biçimindedir. Uzun ve dolgun bir kuyrukları vardır, ayakları at tırnağı biçiminde, erkeklik uzuvlarıysa dolgun ve kalkıktır. Kırlarda dolaşır ve Mainadların, nymphaların peşine takılırlar. Hayvanca duygularının yankısı yüzlerinde de görülür.

Satyrler daha çok plastik sanatlarda ve resimlerde canlandırılmıştır. Efsanelerde pek bir rol oynamazlar. Marsyas bir Satyr'di. 

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar