Sagalassos

Sagalassos neresidir?

Sagalassos: Güneybatı Anadolu’da, İsparta’nın güneybatısında, Burdur'un Ağlasun ilçesi yakınında kurulmuş antik kent.

Pisidya’dan Pamfilya’ya inen antik yol üzerinde yer alır.

Kentin adı ilk kez İskender’in seferiyle ilişkili olarak MÖ 4. yüzyılın ikinci yarısı için­de geçmektedir.

MÖ 6. yüzyılda Pers hakimiyetine girdi. MÖ 333’te Büyük İskender’e şiddetle direnmiş ancak sonunda teslim olmuştur.

Sonrasında Antigonos I Monophtamos, Lysimakhos ve Seleukosların eline geçti ve hızla Hellenleşti.

MÖ 188’den sonra Pergamon Krallığına, MÖ 39-25 arasında Amyntas önderliğindeki Galat Krallığına bağlı kaldı.

MÖ 25’te Roma’nın Galatya eyaletine katıldı. En parlak dönemini imparator Claudius Gothicus dö­neminde (MS 268-270) yaşayan kent, antik dağ kentlerine tipik bir örnektir.

MÖ 1. yüzyılın ikinci yarısından MS 3. yüzyılın ortalanna değin sikke basmış ve bu sikkeler üzerinde 'Pisidya’nın birincisi’, ve ‘metropolis’ gibi sıfatlar kullanmıştır.

MS 518’deki depremden, MS 54l’de veba salgınından zarar gö­rür, buna karşın MS 11.-12 yüzyıla değin terk edilmez.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar