Seleukoslar

Seleukoslar kimdir?

Seleukoslar: Büyük İskender’in ölümünden sonra, onun generallerinden olan I. Seleukos Nicator tarafından kurulan Anadolu ve Suriye’den Afganistan’a kadar uzanan bir krallık.

Başkent Antiocheia M.Ö. 300 yılında Suriye’de kurulmuştur.

Seleukos’lar Anadolu’yu ve buradaki Yunan kentlerini egemenlikleri altına alarak Ortadoğu’da olağan dışı siyasal, kültürel ve ekonomik bir güce sahip oldular.

Seleukos Krallığı M.Ö. III. yüzyılda toprakları üzerindeki denetimini yitirmeye başladı.

M.Ö. 190 yılında Romalılar karşısında yenilgiye uğrayan, krallık çöküş sürecine girdi ve bölge Seleukoslann hakimiyetinden çıkmaya başladı.

Kappadokia ve Pergamon gibi bazı krallıklar bağımsızlıklarım kazandılar.

M.Ö. 64 yılında ise Romalılar Seleukos Krallığına son verdi.


Benzer Haberler & Reklamlar