Ramses

Ramses kimdir?

1. Ramses I: MÖ 14. yy.  MÖ 1292-1290 arasında hüküm süren Mısır firavunu.

19. sülalenin kurucusudur. İleri bir yaşta tahta çıkan Ramses yaklaşık bir yıl dört ay hüküm sürdü.

Ölmeden önce oğlu Seti I’yi ortak firavun yaptı. Mezarı Thebai’deki Kral Mezarları Vadisi’ndedir.

 

2. Ramses II: MÖ 13. yy. MÖ 13. yüzyılın başından son çeyreğine dek hüküm süren Mısır firavunu.

19.  sülalenin üçüncü firavunudur.

En tanınmış firavunlardan biri olan Ramses, Seti I’in oğlu ve halefidir.

En uzun hüküm süren (66 yıl) ikinci firavundur, 60 çocuğa babalık yaptığı söylenir.

Tahta çıkmasının beşinci yılında Hitit Devleti ile Kadeş Savaşı’nı yaptı. Saray belgeleri galibin Ramses olduğunu söylese de, iki devletin sınırlarının değişmemiş olması bu görüşe kuşku düşürmektedir.

Savaş sonrasında imzalanan Kadeş Antlaşması (MÖ 1258) tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmadır. Antlaşmayı pekiştirmek için Hattuşili III’nin kızlarından birini eş olarak almıştır. En tanınan eşi ise Nefertari’dir.

Suriye bölgesine yapacağı seferlere üs olması için Ter Ramessu kentini başkent yapmıştır.

Hükümdarlığının son yılları barış içinde geçmiş, o da bu fırsatı tapınak yapımında kullanmıştır.

Yürüttüğü imar faaliyetleri sayesinde "büyük" lakabıyla anılır oldu.

20. Sülaleye mensup dokuz firavun onun adını taşır. Abu Simbel kaya tapınağı ve Luksor’daki Ramesseum Tapınağı onun döneminden kalan etkileyici anıtlardır.

Ramses’in büyüklüğü krallığını uzun süre korumasına yetmedi. İç ve dış sorunlarla boğuşan devleti onun ölümünden 150 yıl sonra devlet güçsüzleşti ve Yeni Krallık Dönemi kapandı.

Mezarı Krallar Vadisi’nde yer alır, mumyalanmış bedeni ise Kahire Müzesi’nde saklanmaktadır.

 

3. Ramses III: MÖ 1156.  MÖ 12. yüzyılın ikinci çeyreğinde hüküm sürmüş Mısır firavunu. Uzun süre tahtta kalmış, pek çok anıt yaptırmıştır.

En önemli başarısı Anadolu’da Hitit Devletini ve Suriye’yi yağmalayarak karadan ve denizden Mısır’a yönelen Deniz Kavimleri Göçleri’ni durdurmasıdır. Ancak Filistin kentlerinden gelen yıllık ödentiler ve Nübye’den gelen altın miktarındaki azalma nedeniyle ekonomik sorunlar baş göstermiş ve Ramses sonunda bir saray darbesine kurban gitmiştir.


Benzer Haberler & Reklamlar