Ra kimdir?

Ra kimdir?

Ra: Mısır inanç sisteminde güneş ve yaratılış tanrısı.

Dördüncü sülale döneminden (MÖ 2600-2480) başlayarak firavunların resmi tanrısı durumuna geldi.

Krallar onun hem oğlu hem de insan bedeni biçimine bürünmüş biçimi olduklarını ileri sürdüler, ‘Ra’nın oğlu’ unvanını aldılar.

Maat’ın babası olarak Ra, evrende hak ve adaletin temel kaynağıydı.

Bu dönemde kült merkezi Heliopolis kentiydi.

On birinci sülalenin sonlarında (MÖ 2000) bin yıldan beri Mısır tanrıları arasında ilk sırada yer alan Ra hükümdarların koruyucu tanrısı Amon ile birleşerek Amon-Ra adını aldı.

Yeni Krallık Döneminde (MÖ 1550-1070) ise Ra ile ilgili inançlar tanrı Osiris kültü ile harmanlanmıştı.
 


Benzer Haberler