Prof. Dr. Nur Urfalıoğlu

Prof. Dr. Nur Urfalıoğlu kimdir?

Prof. Dr. Nur Urfalıoğlu; Mimarlık Tarihi Uzmanı, Akademisyen (d. 1966 İstanbul - )

1966 yılında İstanbul'da doğdu. 1987'de Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Rölöve-Restorasyon Programı'nda 1989'da yüksek lisans, 1995'te doktora eğitimini tamamladı. 1997 yılında Mimarlık Tarihi ve Kuramı Bilim Dalı'nda Doçent, 2011'de Profesör unvanını aldı.

1989 yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı'nda görev yapmaktadır. Ocak 2012 - Eylül 2014 arasında Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde kurucu dekan olarak görev yapmıştır.

1989'dan bu yana çeşitli dergiler için makaleler yazdı, çeşitli projelerde danışmanlıklar yaptı, yurtiçi ve yurtdışında birçok bildiri sundu ve konferans verdi.

Biri İngilizce-Türkçe, diğeri İngilizce-Türkçe-Almanca-Fransızca olmak üzere 4 kitabı vardır.

1995 yılında üç ay süre ile Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) Amerika Birleşik Devletleri Komitesi'nin burslusu olarak ABD İçişleri Bakanlığı Milli Park Servisi'nin New Mexico Eyaleti'ndeki Güneybatı Bölge Ofisi'nde 3 yapının rölövelerinin çıkarılması ve restitüsyon- restorasyon projelerinin hazırlanmasında mimar olarak görev almıştır.

Urfalıoğlu aynı zamanda, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyesidir ve 2010 yılından beri koruma kurullarında görev yapmaktadır.


Benzer Haberler & Reklamlar