Prof. Dr. Mehmet Önal: Harran Eyyubiye gibi olur

Prof. Dr. Mehmet Önal, betonlaşmayı arttıracağı iddiasıyla karşı çıkılan ‘Korumalı İmar Planı’nın Harran'ın yararına olacağını iddia etti.

Harran'daki arkeolojik kazılarda uzun yıllar görev yapan, Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı,Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyesi Prof. Dr.Mehmet Önal, ilçede tarihi dokunun korunması konusunda son derece titiz davrandıklarını söyledi ve şu yorumu yaptı: “Harran'da Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında herhangi bir parsel sit alanından çıkarılmamaktadır. Sadece, 3. Derece Arkeoloji Sit alanı ve sit alanı dışı parseller imara açılmaktadır. Zaten vatandaş 3. derece arkeolojik sit alanına mevzuata göre evini, iş yerini yapabilmekte. 2863 sayılı kanuna göre 3. derece sit alanında Müze Müdürlüğü'nün ev yapılacak parselde sondaj yapması, sondajda herhangi bir kalıntıya rastlanmaması halinde inşaatını yapmasına izin verilmektedir. Anılan plan yapılacak olan bu yapılaşmaya bir düzen, intizam getirecektir.

Ben olayı yakinen takip ediyorum. Vatandaşlar zaten oraya 200’ün üzerinde gecekondu yapmış.

“En zararsız, Harran’ın geleceğini temin altına alan bir koruma planı uygulanacak. Zaten detayları yasalarda en ince ayrıntısına kadar belirtilmektedir. Ne kamunun işleyişini engelleyecektir, ne özel mülkiyete zarar verecektir ne de oradaki tarihi eserleri yok sayacaktır.

Bildiğim kadarıyla şu anda Harran’daki altyapı çalışmaları bitti, altyapı sorunu yok. İmara açma konusu Büyükşehir Belediye meclisinden geçtikten sonra hayata geçirilecek.

Orası halihazırda üçüncü sit alanı olarak gözüküyor. Zaten 1. ve 2. derece sit alanında yapılaşma yok, oralara izin verilmiyor. İmara açılacak alanın yarısı 3. derece sit alanı içinde, yarısı sit alanı dışında bulunuyor. Kısıtlı bir alanda yapılaşmaya izin verilecek. İnşaat çalışmaları sırasında, altyapı işleri Müze Müdürlüğü‘nün görevlendireceği uzmanların gözetiminde Koruma İmar Planı ilkeleri gözetilerek yapılacaktır.”

Mutlu Güneş - sanliurfaolay.com


Benzer Haberler & Reklamlar