Pithos

Pithos

Pithos nedir?

1. Pithos:  Pişmiş topraktan yapılan büyük küp. 

Antik çağda ahşap ya da genellikle pişmiş topraktan yapılmış, içine zeytinyağı, şarap, zeytin ve tahıl konan büyük küpler.

Pithosların bir kısmının geniş bir kaidesi vardır.

Bir kısmı ise toprağa gömülmekteydi.

Pitoslar genellikle su ve tahıl deposu olarak kullanılmıştır. 

İki ya da daha fazla sıralı halka kulpu vardır (ortalarından halat - ip geçirip hareket ettirmek için)

Bazılarının üzerinde kabartma ya da boya ile yapılmış bezemeler vardır.

Arkaik pithoslar, öncüleri olan Minos’lu örneklerinden etkilenmişlerdir.

Girit’te ele geçen örnekleri M.Ö.VIII - VI. yüzyıllara aittir. Boyalı ve zengin kabartmalı pithoslar Girit, Rhodes, Tenos, Naxos, Boiotia’da ele geçmiştir.

Pithoslar daha sonraki yıllarda su biriktirme amaçlı olarak kullanılmışlardır. (Antik Roma’da Dolium)

2. Pithos: Tarih öncesi çağlardan beri erzak ve su depolamanın yanı sıra, kimi uygarlıklarda gömü amacıyla da kullanılan küp.

Geniş karınlı, dar dipli, kaba hamurlu ve kaim cidarlı, büyük boy çömlek tipinde bir kaptır.

Çeşitli dönemlerden kalma zengin kabartmalarla bezeli örnekleri bulunmuştur.


Benzer Haberler & Reklamlar