Philhellenizm

Philhellenizm nedir?

Philhellenizm:  Avrupa ve batı dünyasında Antik Yunan hayranlığı.

Atalarının ve kökenlerinin Antik Yunana ait olduğunu düşünürler.

Felsefe,matematik,fizik,mitoloji,demokrasi gibi bir çok medeni toplumun temel taşlarını Yunanlıların bulduğunu, geliştirdiğini ve  oradan dünyaya yayıldığını illeri sürerler.

Antik Yunanistan'ı çağlardan beri medeniyetin beşiği, en gelişmiş toplumu olarak kabul ederler. 

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar