Personifikasyon: Personnification

Personifikasyon nedir?

Personifikasyon (Personnification); Kelime anlamı kişiselleştirme demektir. Antik Çağ sanatlarında ve özellikle mozaiklerde; doğa olaylarının, doğaüstü kavramların ve tanrısal olduğuna inanılan güçlere ait sembollerin insan ya da insanımsı şekillerde sunulmasını ifade eden kavramdır. Tanrıların, soyut kavramların, canlı ve cansız varlıkların insanlaştırılarak sembolize edilmesi de bu kavramla ifade edilmektedir.

 


Benzer Haberler & Reklamlar