Perçenç Höyüğü: Perçenç Höyük

Perçenç Höyük nerededir?

Perçenç Höyük (Perçenç Höyüğü);  Elazığ il merkezinin doğusunda, Elazığ-Diyarbakır-Bingöl yol ayrımından hemen sonra gelen, Akçakiraz (Perçenç) Köyü’nün merkezinde yer alan höyük, 150 m. çapın-da ve 20 m. yüksekliğinde olup yüzeyindeki yoğun yapılaşma nedeniyle tahrip olmuştur. Ev ve bahçeler nedeniyle seramik buluntuya sık rastlanmasa da, az yoğunluklu olarak Kalkolitik ve Ortaçağ’a ait seramiklere rastlanmaktadır.


Benzer Haberler & Reklamlar