Parion antik kentinde restorasyan bitmek üzere

Parion antik kentinde restorasyan bitmek üzere

Biga Kaymakamlığının sahibi olduğu ve İÇDAŞ’ında desteklediği proje tamamlanmak üzere.

Biga yarımadasında yer alan Parion Antik kenti, Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle restorasyonu tamalanıp turizme kazandırılacak.

“Bir Medeniyet Uyanıyor: Parion” projesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün ana destekleriyle ve İÇDAŞ A.Ş.’nin sponsorluğunda yürütülen çalışmalarda büyük ilerlemeler kaydedildi.

Projede son olarak Kemer Köyünde yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan Roma Hamamı’nın üzerinin kapanması çalışmaları tamamlandı.

Projede kazı alanının korunması ve ışıklandırılması çalışmalarının yanında Parion antik kentini tanıtımına yönelik broşür, stand, bilgilendirme levhaları, tanıtım CD’leri, kiosk, maket sunumu gibi çalışmalar yer alıyor.

Toplam bütçesi 633 bin TL olan ve GMKA’dan 475 bin TL destek almaya hak kazanan proje ile tarihi kentin ve ortaya çıkarılan kültürel değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılması, bölge halkında tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkılması noktasında bilinç oluşturulup, kültürel değerinin turizme kazandırılması amaçlanıyor.

Ayrıca antik kentlerde yaşanan en önemli sorunlardan biri olan kazı sonrası ortaya çıkan eserlerin doğa ve insan tahribatına karşı korunması sorununa da proje kapsamında çözüm üretilmesi hedefleniyor.

Parion
Parion Çanakkale’nin Biga İlçesine bağlı Kemer Köyü mevkinde yer alan antik bir liman kentidir. Parion’un ismi ilk kez Herodotos’da geçmiştir.

Pers Kralı Dareios İskit seferine çıkışında (M.Ö.513-512) Parion tyranı Herophantos’ta onun yanında İskit seferine katılmışlardır.

Kentin Atina- Pers ve Peleponessos savaşlarında Atina yanlısı bir siyaset izlediği, Ksenophon Hellenika adlı eserinde Alkibiades’in komutasındaki Atina donanmasının M.Ö. 410 ‘da Parion’un limanında toplandığını belirtmesi bu bilgiyi doğrulamaktadır.

Kentin İskenderin Pers zaferinden sonra Makedon hâkimiyetine girdiği, onun ölümünden sonra da Trakya Kralı Lysimachos’un M.Ö. 302 de Parion’u kendi yönetimine aldığı bilinmektedir.

M.Ö. 241’de ise Bergama krallığına bağlanan kent Attalos’lar zamanında Bergama krallığı ile yakın ilişki içesinde olmuştur. Bergama Kralı III. Attalos’un vasiyeti ile birlikte Roma’ya bağlanmıştır.

Çanakkale Boğazı’nın Marmara denizine çıkış yönünde Anadolu yakasında yer alan ve bulunduğu stratejik konumu ile her dönem egemen güçlerin önem verdiği bir kent olan Parion, Antik çağlardan günümüze uzanan hikâyesi ve ortaya çıkartılan eserleriyle önümüzdeki yıllarda Güney Marmara’nın yeni turizm noktası olacak.

Haber: Çanakkale Olay
 

 

P


Benzer Haberler & Reklamlar