Pandion

Pandion nedir?

I. Pandion: Atina kralı.

Prokne ile Philomela'nın babası.

Pandion, kızı Prokne'yi Trakya kralı Tereus'a verir, Prokne itys adlı bir oğlan doğurur, ama Tereus Philomela ile ilişki kurar, bunu kız kardeşine söyleyememesi için de dilini keser. İki kız kardeş Tereus'tan öç almak için birleşirler ve İtys'i kesip babasına yedirirler.

Tanrılar bu korkunç cinayet karşısında Prokne'yi bülbüle, Philomela'yı kırlangıca, Tereus'u da hüthüt kuşuna dönüştürürler.

Pandion'un kızı diye Philomela'nın adı İşler ve Günler'de bir tek kez (568) geçer. 

II. Pandion: Pandion iki Atina kralının adıdır.

1. Pandion I. Erikhthonios'un oğlu, Erekhtheus'un, Prokne ve Philomela'nın babasıdır. Prokne'yi Trakya kralı Tereus'a o vermiş, kızlarının başına gelenlere üzüntüsünden ölmüş.

2. Pandion II. Yukarda adı geçen Pandion'un küçük torunu, Aigeus'un babası, Theseus'un dedesi.


Benzer Haberler & Reklamlar