Neolitik Çağ

Neolitik Çağ nedir? Neolitik Çağ ne zaman yaşanadı? Neolitik çağ hangi yıllara denk gelir?

Neolitik Çağ

Neolitik çağ - Yeni Taş Çağı yaklaşık olarak İ.Ö. 9000-5500'lere tarihlenir. Cilalı Taş Çağı olarak da bilinir.

Genellikle insanoğlunun avcılık ve toplayıcılığa dayalı gezginci yaşam tarzından, yerleşik yaşama geçtiği kabul edilen kültür tarihinin en önemli aşamalarındandır.

Perdahlanmış ve cilalanmış etkisini uyandıran, taş aletlerin yoğun bir şekilde kullanıldığı yeni taş anlamına gelen prehistorik dönem. 

Tarih öncesi uygarlığın gelişme sürecind, Mezolitik ve Kalkolitik Çağ'lar arasındaki bu çağ, Anadolu'da  ve Ön Asya'da yaklaşık İ.Ö. 9000 yılından 5500 yılına kadar sürmüştür. 

Bugünkü iklim koşullarına geçin Neolitik Çağ'ın başlarında oluşmuştur ve dolayısıyla insanlar, daha önce soğuk iklim koşulları nedeniyle yaşadıkları mağaralardan çıkarak evler yapmaya, yerleşim yerleri kurmaya başlamışlardır. 

Bu çağda tarım ve hayvancılık hızla yayılmış, insanlar yiyeceklerini kendi üretmey, çakmaktaşı ve obsidyenden-obsidien alet ve silahlar yapmaya başlamışlardır. 

Neolitik dönemin diğer bir önemli özelliği de, çanak - çömlek yapımının başlamasıdır. 

Günlük kullanımlar için önceleri taşı oyarak yaptıkları kapların yerini toprak kaplar almaya başladı. 

Kilden yaptıkları kapları önceleri güneşte kuruturlarken, dayanıklılğı arttırmak için pişirmeye başladılar. 

Dinsel inançlara da bu çağda yönelmeye başladılar. 

Kadının doğurganlığının, doğumun bereket olduğuna inanarak üremeyle ilgili organların abartlılarak işlediği heykelcikler yapmaya başladılar.  Boğayı da üremeye katkı sağladğı inancı ile erkekliğin sembolü olarak kabul ettiler.

Ölüler gömme  geleneği de yine çağda görülmeye başlar. Ölüler intremural gömme olarak evlerin içine, taban döşemelerin altına gömmeye başlandı. 

Öbür dünyanın varlığına inanarak, ölüleri kullandıkları kap-kacak ve süs eşyası ile birlikte gömdüler. 

Anadolu'daki en önemli Neolitik merkezler; Konya'nın Çumra ilçesinde bulunan Çatalhöyük, Göller bölgesinde Hacılar ve Kuruçay Höyük ve Aksaray yakınlarındaki Aşıklıhöyük'tür. 

Çatalhöyük evlerindeki duvar resimleri ile ana tanrıça heykelcikleri bu çağın özgün örnekleridir. 

Bakınız: Neolitik Çağın evreleri

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar